• Nathalie Rapp ser till att inköpen på kommunala bolaget Halmstad energi är hållbara.

Miljö

Här finns inga sopiga miljökrav

24 maj 2021

Kemikalier, påsar och sopbilar. Det köper upphandlingsledaren Nathalie Rapp in för Halmstads energi och miljös räkning. Uppdraget är att se till att inköpen blir klimatvänliga.

– Mitt jobb känns verkligen meningsfullt. Jag får vara med och bidra till att nästa generation kan leva hållbart i framtiden, säger Nathalie Rapp.

Exempelvis kollar hon att de kemikalier som köps in och används i produktionen följer alla ställda miljökrav. Att sopbilarna kör på fossilfritt och att påsarna som halmstadsborna sorterar sopor i håller hög kvalitet och är tillverkade av förnyelsebart material.

Men hon jobbar också med att se till att underleverantörerna som bolaget anlitar för att sköta exempelvis sprängsotning av förbränningspannan eller för att ta hand om avfall som lämnas in till kommunens återvinningscentraler – som till exempel impregnerat virke, trädgårdsavfall och gips – gör det på ett klimatsnällt sätt.

Nathalie Rapp berättar att yrkesrollen som upphandlare förändrats mycket under de senaste fem åren. Numera jobbar hon inte bara med att se till att bolaget följer alla de lagar och regler som gäller för inköp av varor och tjänster, utan kontrollerar också att företagen lever upp till tuffa miljökrav.

– Vi arbetar på ett helt annat sätt än tidigare. Det är jättespännande och ligger verkligen i tiden.

Varför är koldioxid farligt?

  • Jorden blir allt varmare. Det beror på ökad koncentration av växthusgaser, som koldioxid. Koldioxiden släpps ut vid förbränning av fossila bränslen.
  • En varmare planet leder till att isar och glaciärer smälter, havsnivån stiger och vattnet blir surare. Extremväder blir vanligare.

Vad är 1,5-gradersmålet?

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur mycket släpper vi ut?

  • I dag ger en person i Sverige upphov till utsläpp på i snitt 8 ton per år.
  • Sveriges mål är att senast år 2045 inte släppa ut mer växhusgaser till atmosfären än vad planeten klarar av att ta hand om.

Bli klimatsmartare på jobbet

  • Åk kollektivt eller cykla till arbetet.
  • Byt tjänsteresor mot videomöten.
  • Försök påverka arbetsgivaren via facket. Kanske kan arbetsplatsens klimatfotavtryck vara en stående punkt på APT?

Läs mer: Möt fler Visionsmedlemmar som jobbar för en grönare planet:

klimatrep_brödtext.jpg


Relaterade artiklar