• De digitala mötena har kommit för att stanna, säger Thord Berglund, verksamhetsspecialist på Inera.

Digitalisering

Skapar säkrare digitala möten

1 mars 2021

Sedan corona slog till sker de flesta möten digitalt, även inom politiken. För att klara säkerhetskraven har Thord Berglund, verksamhetsspecialist på Inera, utvecklat tjänsten Digitalt möte.

– Självklart kommer vi ha fysiska möten när pandemin är över, men nu har IT-mognaden ökat och många har sett fördelarna med digitala möten. Det här är något som kommit för att stanna, säger han.

Risken för smittspridning har även påverkat det politiska livet. Många möten i fullmäktige, nämnder och utskott har hållits digitalt under det senaste året.

Det här är något som kommit för att stanna.

Thord Berglund, verksamhetsspecialist.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en vägledning för hur det ska gå till. Där slås bland annat fast att deltagarna måste kunna se och höra varandra. Den punkten blev nyligen högaktuell sedan en åhörare på ett digitalt fullmäktigemöte bestred mötets giltighet och fick förvaltningsrätten med sig.

För att klara de höga sekretess- och säkerhetskrav som finns inom socialtjänsten har Inera, SKR:s digitaliseringsbolag, tagit fram tjänsten Digitalt möte. Tjänsten har sedan vidareutvecklats för att kunna användas även inom vården och för politiska möten.

Läs även: Digitala möten kan bli olagliga

Och ytterligare finslipningar är på gång. Från politiska församlingar har man haft en stor efterfrågan på en voteringsfunktion.

– Den funktionen kommer vi släppa under första kvartalet i år. Det tror vi blir pricken över i:et för den politiska delen, säger Thord Berglund.


Relaterade artiklar