• Löneadministratören och Visionsombudet Mathz Lagerberg har själv valt att jobba heltid från sitt kontor, medan kollegor fortfarande jobbar helt hemifrån.

Arbetsmiljö

Kumla inför distansavtal för flexibelt arbete

6 december 2021

Jobba var du vill. På Sydnärkes löneförvaltning satsar man på fullständig flexibilitet när pandemirekommendationerna plockats bort. Men snart väntar ett mer reglerat sätt att jobba på distans.

Många arbetsplatser har behållit möjligheten att jobba hemifrån, men arbetsgivarna ställer också krav på att regelbundet jobba från arbetsplatsen. På Sydnärkes löneförvaltning har man intagit ett flexiblare förhållningssätt.

Läs om hur återgången till arbesplatser varierar.

– Chefen har frågat hur vi vill ha det, och alla ville göra lite olika beroende på var vi bodde och vilka förutsättningar vi hade att jobba kvar hemma, säger löneadministratören och Visionsombudet Mathz Lagerberg, som själv valt att jobba heltid från sitt kontor, medan somliga kollegor fortfarande jobbar helt hemifrån.

Många vill fortsätta jobba på distans

Den flexibla lösningen gäller inte för alla som är anställda inom Kumla kommun, utan bara för löneförvaltningen.

– Jag tycker det är bra, för det är inte säkert att lika för alla är det som är bäst för alla, säger Mathz Lagerberg.

När kommunen kartlade hur medarbetarna upplevt att jobba på distans svarade 66 procent att de hade positiva upplevelser, och 82 procent ville fortsätta jobba på distans i någon utsträckning när restriktionerna togs bort.

Avtal kan sägas upp av båda parter 

Fram till nyår får medarbetarna på löneförvaltningen själva bestämma hur mycket eller lite de jobbar på distans. Därefter kommer arbetsgivaren och de anställda att skriva under ett distanskontrakt som klargör hur många dagar medarbetare får jobba hemifrån. Utgångspunkten är att kommunens lokaler ska vara huvudarbetsplats och där huvuddelen av arbetstiden ska förläggas.

– Tanken med att ingå ett avtal är att det ska kunna sägas upp av arbetsgivaren och den anställda med en månads ömsesidig uppsägningstid, säger Mathz Lagerberg.

Kommunen kommer att i slutet av 2022 utvärdera hur distansavtalen har funkat.


Relaterade artiklar