• Om LAS-utredningen genomförs som ny lagstiftning utan möjlighet att kollektivavtala om andra bestämmelser kommer det innebära ett försämrat anställningsskydd för Visions medlemmar och övriga arbetstagare på arbetsmarknaden.

Arbetsrätt

Oklart vad som händer med Las

19 oktober 2020

– Nu måste politikerna respektera den lösning vi redan har enats om i kommuner och regioner. Så kommenterar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson de strandade Las-förhandlingarna.

I fredags strandade förhandlingarna om nytt anställningsskydd mellan LO,  PTK och Svenskt Näringsliv för andra gången. Detta sedan ett enat LO förkastat den överenskommelse som låg på bordet.

Det hela stupade, enligt Kommunals ordförande Tobias Baudin i söndagens Agenda i SVT, på frågan om allmän visstidsanställning, på den så kallade hyvlingen (där arbetsgivaren sänker anställdas sysselsättningsgrad) och på vad som ska gälla vid uppsägning av personliga skäl (där lagen idag säger att det måste finnas ”saklig grund”).

Räcker inte med två

Frågan är vad som ska hända nu. Skulle en överenskommelse mellan enbart Svenskt Näringsliv och PTK kunna ligga till grund för ny lagstiftning om arbetsrätten? Nej, inte enligt Ekot, som har tagit del av förhandlingsprotokollet där det framgår att överenskommelsen bara är giltig om även LO är med.

I bakgrunden finns den så kallade Las-utredningens förslag som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har sagt ska bli lag om inte arbetsmarknadens parter kommer överens.

Hotar med misstroende

Men både statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har gjort uttalanden om att utredningen inte lever upp till direktivet om bibehållen maktbalans mellan arbetsmarknadens parter.

Och Vänsterpartiet hotar med att lägga en misstroendeförklaring mot regeringen om den går vidare med Las-utredningens förslag . Det skulle kunna leda till regeringskris och extraval.

Läget är alltså minst sagt oklart när nu Eva Nordmark bjuder in de tre organisationerna till nya samtal.

Las-utredningen värst

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson vill inte recensera en överenskommelse hon inte har sett och analyserat i dess helhet, men hon vill hellre att arbetsmarknaden parter gör upp om spelreglerna på arbetsmarknaden än att förslagen i Las-utredningen blir lag.  Få saker vore sämre för Visions medlemmar, enligt henne.

–  Utredningen borde aldrig ha tillsatts och tillåtits provocera förhandlingarna på det här sättet, säger hon.

Har bästa lösningen

Vision och övriga fack inom kommun- och regionsektorn har sedan första maj ett avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona, som innehåller verksamhetsanpassade turordningsregler och pengar till förebyggande kompetensutveckling till dem som riskerar att bli av med jobbet.

Veronica Magnusson utgår från att politikerna nu respekterar avtalet och inte raserar det fack och arbetsgivare tillsammans har åstadkommit i den offentliga sektorn.

–  Det måste gå att ha olika lösningar för olika delar av arbetsmarknaden även i fortsättningen. Vi har hittat den lösning som just nu är den bästa för våra medlemmar och här är vi helt överens med SKR, säger Veronica Magnusson.

Mer om förändringarna av arbetsrätten

  • LO, PTK och Svenskt näringsliv har förhandlat om ett huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd, som ska ersätta dagens lag om anställningsskydd (Las), samt om en principöverenskommelse om parternas gemensamma krav på staten, bland annat studiestöd för kompetensutveckling.
  • Vision är inte med i PTK som är en samverkansorganisation för tjänstemannafacken inom den privata sektorn (7 TCO-förbund, 17 Sacoförbund samt Ledarna). På den offentliga sidan tecknades ett avtal om omställning och förändrade turordningsregler i våras, ett försök att slippa Las-utredningens förslag om bland annat försämrade turordningsregler.
  • Den 26 oktober är sista dagen att lämna in remissvar på Las-utredningen. TCO är remissinstans. Vision och alla övriga förbund inom TCO anser att utredningen är kraftigt obalanserad till arbetsgivarnas fördel.