• "Turordningen kommer sättas ur spel. Det är allvarligt och rubbar maktbalansen mellan fack och arbetsgivare", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Arbetsrätt

Facket varnar för tysta arbetsplatser

29 maj 2020

De förändringar i Lagen om anställningsskydd (sist in först ut) som nu är på gång kommer göra att anställningstid inte längre har någon betydelse när arbetsgivaren drar ner på personal. Det hävdar fackliga företrädare, däribland Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Stora förändringar är på gång i turordningsreglerna i Las, lagen om anställningsskydd som i folkmun brukar kallas ”sist in först ut”. Ett smeknamn som snart kommer att sakna grund, enligt företrädare för fackliga organisationer.

Enligt utredningsförslaget - som ska presenteras nästa måndag men som i förväg läckt ut till SVT:s Agenda - ska alla arbetsgivare kunna undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar när arbetsgivaren måste dra ner på personal.

I dag får endast arbetsgivare med max tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna.

"Turordningen sätts ur spel"

Förändringen skulle få stor effekt för så väl små som stora arbetsgivare, som till exempel kommuner och regioner, eftersom även stora arbetsplatser delas in i mindre driftsenheter och turordningskretsar.

Arbetsgiven kommer enligt förslaget ha rätt att undanta fem personer i varje krets.

– Turordningen kommer sättas ur spel. Det är allvarligt och rubbar maktbalansen mellan fack och arbetsgivare. Det här öppnar upp för en situation där arbetsgivaren kan välja vilka personer som ska få vara kvar utifrån godtyckliga skäl. Det leder i sin tur till att den enskilde kommer att bli mer otrygg, säger Veronica Magnusson.

Svårare att ogiltigförklara

Ytterligare en försämring för de anställda är att det ska bli mycket svårare att ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl. Det vill säga, en uppsägning som arbetsgivaren gör för att en anställd exempelvis anses vara olämplig för sitt jobb.

Den föreslagna förändringen innebär bland annat att medan tvisten mellan arbetsgivaren och facket pågår upphör anställningen och den anställda blir utan lön, vilket ofta kan ta flera år.

Det innebär att arbetsgivarens förhandlingsläge förbättras avsevärt på grund av att den anställda utsätts för hård ekonomisk press, menar fackliga företrädare. För att balansera detta ska rätten till skälig kompetensutveckling skrivas in i lagen. Något som Veronica Magnusson inte tror kommer att få särskilt stor effekt.

– Jag tror snarare att förändringarna i turordningsreglerna gör att incitamentet för arbetsgivaren att satsa på kompetensutveckling för medarbetarna försämras. Det går ju att välja bort den som inte har tillräcklig kompetens, säger hon.

Januriavtalet orsaken

Bakgrunden till att förändringarna i lagen om anställningsskydd läggs fram är det så kallade januariavtalet, den överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som tecknades när en ny regering skulle bildas efter valet 2018.

Enligt januariavtalet skulle en utredning för att modernisera arbetsrätten utan att rubba maktbalansen mellan facken och arbetsgivarna tillsättas. Fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna fick samtidigt i uppdrag att själva lägga fram förslag om hur arbetsrätten skulle kunna moderniseras. Dessa förhandlingar har dock strandat på många håll, men inte för Visions del, menar Veronica Magnusson.

– Vi är kritiska till att utredningen ens tillsatts, vi vill att parterna ska göra upp om villkoren på arbetsmarknaden. Vi har redan förhandlat fram och skrivit ett eget omställningsavtal med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona, där vi möter den förnyelse av turordningsreglerna som januariavtalet efterlyser.

Remissrunda på gång

Förslagen ska nu ut på remiss, till bland andra fackförbunden. Tanken är att förändringarna ska införas innan den här mandatperioden är slut, det vill säga senast den 1:a juli 2022.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt har dock hotat att tillsammans med oppositionen försöka fälla Stefan Löfvens regering om inte förslagen dras tillbaka.