Lön och villkor

Allt du behöver veta om nya lönen

15 oktober 2020

När kommer våra nya löner? Blir det någon retroaktiv lön? Vision får just nu många frågor om hur det går med löneförhandlingarna. Avtalet går ut sista oktober och förhandlingarna pågår för fullt.

Vi hoppas att ett nytt avtal är på plats när det förlängda avtalet löper ut den 31 oktober så att Visions medlemmar kan få sina nya löner så fort som möjligt. Vår utgångspunkt är att de inte ska förlora på att de ställt upp och jobbat under pandemin, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Historik – det här har hänt med löneförhandlingarna

  • Mars: Fack och arbetsgivare inom industrin fattar beslut om att förlänga det nuvarande avtalet sju månader – till 31 oktober. Orsaken är coronapandemin. Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona följer efter. Frågetecknen är många. ”Det är inte en framkomlig väg att bedriva förhandlingsarbete just nu. Våra förtroendevalda och deras arbetsgivare är helt upptagna med att hantera coronaviruset och dess följder”, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson i ett uttalande. Läs mer...
  • Slutet av augusti: De uppskjutna förhandlingarna drar igång igen. Många medlemmar i Vision är oroliga och undrar hur det går med nya lönen, när den ska betalas ut och om nya lönen kommer att ges retroaktivt. Läs mer...
  • September: Vision Direkt har märkt att det går rykten som inte stämmer om att det inte blir några retroaktiva löner. ”Vilken dag som ska gälla för när ny lön ska utbetalas är något som förhandlas mellan arbetsgivarpart och fackförbund”, skriver Vision Direkt. Läs mer…
  • Slutet av september: Förhandlingarna om nya löner pågår för fullt. Förväntningarna är stora. Jonas Ericsson, ordförande för Vision i Västra Götaland, förväntar sig höjningar och att de ska gälla från 1 april i år. Läs mer...
  • 31 oktober: Avtalet går ut och målsättningen är att ett nytt avtal ska ta vid. Det innebär att din nya lön kan komma i slutet av året.