• Alla åldrar och både män och kvinnor har skickat in dikter till ”Ord ur krisen”, berättar initiativtagaren Ann Skagerling. Många av dikterna handlar om avstånd och ensamhet.

Coronaviruset

110 dikter om vardagen under corona

7 december 2020

69 värmlänningar hörsammade Bibliotek Värmlands uppmaning att skriva om sin vardag under coronapandemin. Satsningen ”Ord ur krisen” fick in över 100 dikter. Nu ska de offentliggöras.

tack sa sekunden

som översvämmade minuten

som vältrade sig över timmen

som sköljde över dagen

som dränkte veckan

som dolde månaden

som täckte året

som spolade bort livet

 

Dikten av Anders Nilsson i Karstad är en av 110 som kom in när Värmlands bibliotek uppmanande invånarna i länets 16 kommuner att skriva om sin vardag under coronapandemin.

Behövde prata

”Ord ur krisen” är rubriken på satsningen som bibliotekarien Ann Skagerling fick idén till när hon, på grund av just corona, inte kunde genomföra ett påsklovsprojekt hon fått regionpengar till på sitt bibliotek – Kronoparken i Karlstad.

– Jag märkte att många av vår besökare hade behov av att prata om läget under våren. Från barn som var rädda för att alla i familjen skulle dö till äldre som inte visste hur de skulle hantera sin tillvaro när de varken fick gå ut eller träffa andra människor, berättar hon.

Hon tror på flödesskrivande som metod för att bearbeta tankar och känslor och har länge velat jobba mer med att få bibliotekets målgrupper att själva uttrycka sig muntligt och skriftligt. Nu var det dags.

– Biblioteken här i Värmland har ett tätt samarbete och jag kom på att det vore roligt att göra projektet till en grej för hela Värmland. Och regionen nappade och finansierade, säger Ann Skagerling.

Ingen tävling

Uppmaningen – ”Hur har coronaviruset påverkat din vardag? Vad tänker du om den unika vår och sommar som varit? Vad är dina tankar inför hösten?” – gick ut i början av september. Under en månad hann 69 personer skicka in bidrag, en del flera stycken.

Alla åldrar har skrivit. På rim eller fritt. Under eget namn eller pseudonym. Innan man drog igång pratade man mycket om att det inte skulle vara en tävling.

– Det handlar inte om prestation utan om att skriva för sin egen skull. Och för att det blir ett möte i det skrivna ordet med andra, säger Ann Skagerling.

Längtar efter kramar

Den värmländske poeten Ismael Ataria har deltagit i projektet med filmade skrivtips på Bibliotek Värmlands hemsida. Nu har han läst in sju dikter som fångat honom lite extra, bland annat Anders Nilssons. Även de inlästa dikterna kan upplevas via Bibliotek Värmlands Youtubekanal.

– Många av dikterna påminner om varandra och handlar om avstånd, isolering och ensamhet. Många har skrivit om längtan att få kramas. Egentligen skulle jag vilja läsa in alla, säger Ismael Ataria.

Tanken är nu att människor ska få ta del även av de övriga dikterna.

– Vi har pratat om att ha en fysisk utställning som vandrar runt bland biblioteken. Men på grund av pandemin är det just nu svårt att veta hur vi ska gå till väga, säger Ann Skagerling.

Måste lyfta kulturen

Nästa gång hon gör något liknande skulle hon vilja knyta människors skrivande till andra kulturuttryck och låta exempelvis bildkonstnärer och dansare tolka diktare.

–  Det har blivit extra tydligt under pandemin att vi behöver lyfta kulturen och här har biblioteken ett tydligt uppdrag, säger hon.


Relaterade artiklar