• Ove Jansson lämnar Visions förbundsstyrelse efter 24 år.

Förbundsmöte 2020

Ove tackar för sig – efter 24 år i Visions förbundsstyrelse

2 november 2020

12 år som förste vice ordförande och sammanlagt 24 år i Visions förbundsstyrelse. Nu tackar Ove Jansson för sig.

Ove Jansson lämnar uppdraget som 1:e vice ordförande efter 12 år och Visions förbundsstyrelse efter 24 år.

Hur känns det att lämna hetluften?

– Helt okej, ännu har jag inte hunnit sakna styrelsearbetet.

Vilka frågor har varit ­viktigast för dig?

– Två saker sticker ut. Å enda sidan arbetet med att komma ur den dalgång som förbundet befann sig i med ständigt minskande medlemssiffror och försöka hitta en väg framåt. Vi vågade testa nya saker och vände utvecklingen. Å andra sidan att vi som fackförbund måste ha en bra dialog med andra idéburna organisationer. Tidigare såg vi volontärer och frivilliga som ett hot, men vi är också idéburna och har mycket att vinna på att samspela.

Vad är du mest nöjd med under dessa 24 år?

– Den resa vi gjorde när SKTF blev Vision. Processen blev mycket lyckad. Det är en smått fantastisk sak att få vara med om.

Något som grämer dig?

– Jag brukar inte fastna i det förgångna. Jag går vidare och tar vara på det som varit positivt.

Du har ryckt in som till­förordnad förbundsord­förande vid ett par till­fällen. Var du aldrig sugen på att bli nummer ett?

– Nej, det är inte där jag funkar som bäst. Jag är bättre på att stödja andra.

Vad ska du göra nu?

– Jag ska tillbaka till biblioteket i Tidaholm på heltid. Men jag lämnar jobbet som biblioteks­chef och ska arbeta med utvecklingsfrågor med våra samarbetskommuner.


Relaterade artiklar