• Många mår psykiskt dåligt under pandemin, visar företgashälsans siffror.

Hälsa

Historiskt hög psykisk ohälsa

2 november 2020

Sjukanmälningarna på grund av psykisk ohälsa är på den högsta nivån någonsin sedan företagshälsovården Previa började mäta för tio år sedan. En bidragande orsak kan vara det långvariga hemarbetet under corona­pandemin.

– De förhöjda sifforna på psykisk ohälsa är något vi inte har sett tidigare. I vår statistik kan vi se att något hände i maj och att det har fortsatt stiga sedan dess, säger Maria Stene­skog Nyman, som är beteendevetenskaplig rådgivare på Previa.

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk, dit 156 000 medarbetare från 410 ­företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna.

– Frågan är vad som har hänt? Vi vet ju att covid-restriktionerna har gjort att många ordinerats att jobba hemma oavsett om det passar en eller inte, säger Maria Steneskog Nyman.

Eftersom somliga medarbetare känner sig ensamma när de jobbar hemifrån behöver arbetsgivare ha tätare kontakt.

– Man får vara extra tydlig med vad som förväntas i ens uppdrag och ge feedback. Arbetsgivare behöver också vara mer observanta på medarbetare som har mått dåligt tidigare och ringa och stöta på och fråga hur läget är, säger Maria Steneskog Nyman.


Relaterade artiklar