• Hillevi Hemphälä kämpar för att fler arbetsplatser ska få bättre belysning.

Arbetsmiljö

Dålig belysning kan göra dig sjuk

28 september 2020

Svenska arbetsplatser belysning kan göra människor sjuka. Det menar Hillevi Hemphälä, synergonomiforskare som kämpar för att förbättra belysningen på arbetsplatser.

Dålig belysning består av tre komponenter, som var för sig eller tillsammans kan anstränga ögonen.

– Det handlar om bländning, otillräcklig belysningsstyrka och temporala ljusmodulationer, också kallat icke-visuellt flimmer, säger Hillevi Hemphälä.

Den dåliga belysningen kan i slutändan leda till sjukskrivningar berättar hon.

– När vi anstränger våra ögon ökar muskelaktiviteten i nacke, axar och skuldror, vilket kan leda till besvär.

För att komma åt problemet måste arbetsplatser tänka på flera saker när de planerar belysningen.

– Det ska vara rätt riktning på ljuset, rätt mängd på ljuset, ingen bländning och flimmerfria drivdon, som finns i armaturer. Det är alltså inte lampor som flimrar utan drivdonen, säger Hillevi Hämphälä.


Relaterade artiklar