• Utställningen om nazismen som Ellika Kyndel har varit med och skapat lockade storpublik tills coronapandemin tömde lokalerna.

Arbetsmiljö

Var du beredd på allt rabalder?

1 juni 2020

Museipedagogen Ellika Kyndel har varit med och skapat den uppmärksammade utställningen om nazismen nu och då i Norrköping. Att det skulle bli så mycket rabalder hade hon inte räknat med.

– Det är klart att jag insåg att utställningen berörde känsliga saker, men att så mycket hat och ilska skulle riktas mot mig och stadsmuseet hade jag inte räknat med. Vi är inte vana att väcka så starka känslor.

Du har skapat utställningen om nazismen i Norrköping – vad är det du vill visa?

– Det är inte bara jag utan också forskaren och författaren Johan Perwe och bildantikvarien Pernilla Pusa som har skapat utställningen. Jag har gjort delen om efterkrigstiden fram till idag. Vi vill visa de gömda berättelserna om nazism i Norrköping, om medlöperi och motstånd och även kopplingen till främlingsfientlighet i vår tid.

En företrädare för nazistiska Nordiska motståndsrörelsen var med på en av dina visningar. Hur kändes det?

– Lite hotfullt. Det handlade trots allt om en företrädare för en icke demokratisk och militant organisation. ­Samtidigt tog två styrelseledamöter för Sverige­demokraternas lokala avdelning över visningen och ville berätta sin version av historien för besökarna.

– Det var en absurd situation, jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera. Men det är vi som äger utrymmet, vill man agitera får man göra det på annan plats. Sverigedemokraterna måste göra upp med sin historia, som de andra partierna har gjort, annars kommer den att förfölja dem.

Varför tog ni bort tidningssidan om SD-­politikern som skrivit på en nazistsajt från utställningen?

– Stadsmuseet är inte vant att ställas inför en polisanmälan. Kommunjuristen rådde oss att ta ned sidan så länge det var en polisiär sak, men sidan sattes upp igen efter en vecka.

Hur har ni påverkats av corona?

– Först hade vi publikrekord, en massa rabalder och debatter och sedan blev det plötsligt tyst och tomt på folk. Det är så himla tråkigt. Därför har vi bestämt att förlänga utställningen till augusti 2021 så att så många som möjligt ska kunna komma hit när situationen har lugnat ned sig.

Ellika Kyndel

Aktuell: Har varit med och skapat utställningen ”Medlöperi och motstånd – nazism i Norrköping nu och då”.
Yrke: Museipedagog och projektledare.
Arbetsplats: Norrköpings stadsmuseum.
Ålder: 46 år.
Favoritmuseum: Livrustkammaren.

Publikrusning till ­nazistutställning

  • I utställningen ingår en tidnings­artikel med rubriken ”SD-politiker utreds för inlägg på nazisajt” där Sverigedemokraternas lokala styrelse finns med på bild. Det fick partiets ordförande i Norrköping att reagera. Han ansåg att SD kopplas samman med nazism i nutid och gjorde en polisanmälan, men ingen förundersökning inleddes.
  • Efter samråd med kommunens jurister togs artikeln ned, vilket väckte debatt om kulturens frihet. Efter en vecka sattes den upp igen.
    Väktare togs in för att skapa trygghet, men också för att hantera besökstrycket. Cirka 15 000 personer såg utställningen under första månaden, rekord för museet.
  • Efter coronapandemin har antalet besökare minskat dramatiskt. För att nå publiken har man lagt ut filmer om utställningen på Facebook och haft ett par visningar via Skype.

Relaterade artiklar