• Många anställda mår dåligt på grund av rädsla att själva bli sjuka, berättar skyddsombudet Krister Sellman på Stadsbiblioteket/Norrmalmsenheten i Stockholm.

Coronaviruset

Trycker på för att öka säkerheten

1 juni 2020

Skyddsombuden har en nyckelroll i att hålla koll på att arbets­givarna inför åtgärder för att skydda ­anställda från att bli sjuka eller överhopade med jobb. På stadsbiblioteket i Stockholm jobbar Krister Sellman intensivt med arbetsmiljön.

Vardagen för de anställda på Stadsbiblioteket/Norrmalmsenheten, som inryms i det berömda Asplundhuset på Sveavägen i huvudstaden, är helt förändrad sedan coronaviruset blivit en del av verkligheten.

– Det har påverkat oss enormt mycket. Det är upprivet och ovisst. Det är en ny situation som är helt okänd för alla, konstaterar Krister Sellman skyddsombud för Vision.

Läs mer: Granskning - så upplever Visions skyddsombud coronakrisen

I dag är endast tolv av 40 bibliotek i Stockholm stad öppna på grund av att så många i personalen är sjukskrivna. All programverksamhet är inställd. Det går inte längre att beställa böcker som skickas mellan biblioteken och alla anställda som kan jobbar hemifrån. Antalet besökare på Stadsbiblioteket/Norrmalmsenheten har halverats.

Plexiglas i biblioteket

Många åtgärder har även gjorts på plats på biblioteket för att öka personalens och besökarnas säkerhet. Det finns exempelvis plexiglas och avspärrningsband vid lånedisken och alla stolar och bord som besökarna tidigare kunde sitta vid har tagits bort.

Men långt ifrån allt detta fanns på plats i mitten av mars.

– Det har tagit lite tid. Plexiglaset har till exempel vårt vaktmästeri byggt upp själva, det gick inte att få tag i. Men nu har vi fått igenom det mesta möjliga som har med den fysiska arbetsmiljön att göra, säger Krister Sellman.

Digitala avstämningsmöten varje dag

Ända sedan mitten av mars har han, de tre andra skyddsombuden på arbetsplatsen och cheferna haft dagliga, digitala avstämningsmöten för att lösa alla de olika arbetsmiljörelaterade frågor som dyker upp. Att säkerhetsfrågorna i arbets­miljön hanterats av varje enhetschef och inte centralt av stadsbibliotekarien har varit en stötesten.

– Det har varit en del slitsamma diskussioner, som jag tror vi skulle ha sluppit om vi haft en central styrning av arbetsmiljöarbetet. Det hade varit mycket enklare om alla haft samma smittskyddsåtgärder överallt. Nu har varje biblioteksenhet i stället hittat på egna lösningar i olika faser av krisen, säger han.

Många rädda att bli sjuka

Många i personalen på biblioteket mår i dag dåligt, bland annat på grund av rädsla för att själva bli sjuka.

– Det finns många anställda som är rädda, stressade. En del vill inte vara här alls. Sedan finns det ju också de som är helt obekymrade. Det är en personalgrupp på 60 personer så det finns alla varianter, säger Krister Sellman.

Men att anställda inte mår bra handlar också om att det inte går att utöva sitt yrke på samma sätt. Arbetet på ett bibliotek bygger i mångt och mycket på mötet mellan människor.

– Det finns en stor sorg i att vi inte kan göra det vi älskar och brinner för. När får vi någonsin göra vårt jobb igen?


Relaterade artiklar