• Maria Edström ser till att inflyttare känner sig välkomna i Skellefteå.

Arbetsmarknad

Får tillbaka utflyttare till Skellefteå

2 mars 2020

I slutet av 1960-talet drevs kampanjen "Vi flytt int" för att hejda utflyttningen från Norrland. Nu, femtio år senare, är Marie Edströms fokus att få tillbaka de senaste årens utflyttare till Skellefteå.

– Företagen har ett skriande behov av personal och i och med Northvolts etablering här är vi i en enorm expansiv fas, säger Maria Edström, sedan 2007 ansvarig för Skellefteås inflyttarservice.

Northvolt är batterifabriken som enligt prognosen behöver anställa 2 500 personer under de närmaste fem åren.

Maria Edström jobbar brett, både för att få fler att flytta hem och för att få boende att stanna kvar. En viktig grupp är studenter som pluggar på annan ort.

– Tillsammans med företag besöker vi KTH, Chalmers, Umeå och andra universitet. Vi skickar jul- och sommarkort till 5 000 utflyttade om vad som händer i Skellefteå. Håller dem varma, säger Maria Edström.

Men det kan förstås vara knepigt att få studenter att flytta hem efter flera år, särskilt om de träffat en partner från annan ort.

– Det bästa är om det finns en relation till Skellefteå, att vänner och släkt finns kvar, då är det enklare att flytta tillbaka.

De som väl skrivit sig i Skellefteå får en välkomstlåda med gratiskuponger för att prova padel, diskogolf med mera.

Andra kommuner har lockat med gratis dagis och utbildning. Har du något sådant i välkomstlådan?

– Jag tror inte det funkar i långa loppet. Vi försöker visa på en helhet och en ärlig bild hur det är att bo i Skellefteå med närhet till allt från jobb och bostäder till fritids, aktiviteter och skolor.


Relaterade artiklar