• Maral Babpour Chafi.

Forskning

Tittar närmare på aktivitetskontor

27 januari 2020

Maral Babpour Chafi vid avdelningen Design & human factors vid Chalmers och Institutet för stressmedicin vid VGR koordinerar ett forskningsprojekt om hur det aktivitetsbaserade arbetssättet fungerar för de tjänstemän som flyttat till Nya Regionens hus i Göteborg och Skövde.

Vad ska ni undersöka?

– Hur de aktivitets­baserade kontoren på­verkar nöjdhet, den arbetsrelaterade hälsan och den upplevda prestationen.

Vad förväntar du dig för resultat?

– Som forskare har jag inga förutfattade förväntningar. Genom våra studier hoppas jag att vi får svar på de frågor vi har och att vi kan komma med olika förbättringsförslag för att få kontoren att fungera bättre.
Du skrev din avhandling om aktivitetsbaserade kontor. Vad kom du fram till?

– Jag förklarade varför vissa aktivitetsbaserade kontor fungerar bra och andra inte. För att lyckas är det viktigt att lokalerna utformas så att de passar verksamhetens behov, men också de anställdas personliga preferenser och förutsättningar. Det är viktigt att involvera medarbetarna, både i planeringen men även efter flytten.

Är dessa kontor här för att stanna?

– Det tror jag. För att nå hållbarhetsmålen är det nödvändigt att minska kontorsytorna, energianvändningen och konsumtionen av prylar. Men det finns definitivt utmaningar, inte minst vad gäller hälsan.


Relaterade artiklar