• "Jag är en ­pappersråtta, en ­servicemänniska ut i finger­spetsarna", säger Andrea Barbier. Till höger: Helikopterperspektiv. Under första delen av 2019 har Andrea Barbier med kolleger 42 000 besökare i receptionen.

Arbetsmiljö

Hur många möten har du på en dag?

27 januari 2020

Hallå där Andrea Barbier, samordnare på administrativa enheten på arbete och välfärd i Växjö kommun.

– Under första delen av 2019 hade vi 42 000 besökare i receptionen. Jag träffade inte alla, men det blir en hel del människor och då pratar vi bara om externa besök. Sedan har vi alla som jobbar i Växjö kommun. Sammanlagt möter jag säkert 300 personer varje dag.

Är folk vänliga eller?

– Ja, de allra flesta. Det är härliga möten som ger massor med glädje. Men naturligtvis finns det besökare som är arga, besvikna och frustrerade också.

Hur hanterar man dem?

– Många är missbrukare och mår psykiskt dåligt. Vi har gått kurser i bemötande och skapat rutiner för hur vi ska jobba med dem som inte mår så bra. Det viktigaste är att det är enkelt och okrångligt att komma till oss, då finns förutsättningar för ett bra möte.

Vilken roll har du?

– Jag samordnar och fördelar arbetet i receptionen och lägger schemat för mina åtta medarbetare. Jag är också sammanbindande länk mellan den interna servicen och de olika verksamheterna för att vi ska kunna bemöta de olika besökarna på ett så bra sätt som möjligt.

Du har haft flera olika administrativa jobb genom åren, vad är det som lockar?

– Jag är en pappersråtta, en servicemänniska ut i fingerspetsarna. Jag har ett bra helikopterperspektiv, det säger min chef i alla fall, och älskar att få saker att flyta på. Mitt utgångsläge är att bemöta andra som jag själv vill bli bemött och aldrig glömma att det är besökarna i receptionen som jag arbetar för.


Relaterade artiklar