• "Det är svårt att sia om vad de nya pengarna kommer medföra för de nedskärningar som redan aviserats, men förhoppningsvis behöver en del inte bli av", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Arbetsmarknad

Ny miljardsatsning minskar behov av nedskärningar

20 januari 2020

Välfärden får fem extra miljarder i vårbudgeten, meddelade regeringen på måndagen. Men pengarna kommer inte räcka. ”Förhoppningsvis behöver en del av nedskärningarna inte bli av”, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Antalet barn, unga och äldre ökar mycket mer än den arbetande delen av befolkningen. Samtidigt sjunker tillväxten i Sverige. Detta har tvingat och tvingar kommuner och regioner att spara och effektivisera.

Förra veckan krävde Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna mer pengar till välfärden och i dag meddelade regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna att pengar kommer. Kommunerna får 3,5 miljarder och regionerna 1,5 miljarder.

Magnusson välkomnar satsning

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, välkomnar satsningen och att statsbidragen verkar bli generella, det vill säga att huvudmännen själva får bestämma var de behövs bäst.

– Jag hoppas att detta ska ge våra medlemmar ro och bättre förutsättningar att göra sitt jobb, säger hon.

Många kommuner och regioner har lagt besparings- och effektiviseringskrav i sina budgetar för 2020 ­och redan börjat dra ner på verksamheten.

– Det är svårt att sia om vad de nya pengarna kommer medföra för de nedskärningar som redan aviserats, men förhoppningsvis behöver en del inte bli av. Jag förutsätter att det nu blir en dialog mellan de fackliga och arbetsgivarna, säger Veronica Magnusson.

Hon företräder de 13 TCO-förbunden i regeringens nya välfärdskommission som presenterades före jul. Uppdraget är att hitta åtgärder som stärker kommunsektorns förmåga att klara de utmaningar välfärden står inför.

Fem extra miljarder ger andrum men löser inte den större problematiken med en åldrande befolkning, enligt henne.

– Kommuner och regioner behöver kunna planera långsiktigt då kan inte förutsättningarna vara beroende av vilket parti som för tillfället sitter vid makten. Det är väldigt bra att politikerna nu pratar brett om detta och har insett att välfärden är underfinansierad, säger Veronica Magnusson.

"Många har det tufft"

Även på Sveriges kommuner och regioner, SKR, gläds man över regeringens besked.

Kommer pengarna att räcka?

– Det går inte att säga eftersom olika kommuner och regioner har så olika förutsättningar. Det är klart att behovet av neddragningar minskar nu men det är inte så att alla slipper göra effektiviseringar. Många har det tufft, till exempel landsbygdskommuner och kommuner som växer snabbt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Tanken är att de extra välfärdsmiljarderna läggs in i vårändringsbudgeten i april och beslutas av riksdagen i juni. Men oppositionen vill hellre se en extra ändringsbudget med ett tillskott till välfärden som betalas ut i mars.  


Relaterade artiklar