Digitalisering

Allt vanligare med IT-strul

7 januari 2020

34 minuter. Så mycket tid slösas bort på IT-strul varje dag. Krånglande teknik kostar dessutom enorma summor pengar, närmare bestämt 28 miljarder kronor per år. Det visar en rapport från Vision.

Chefer och medarbetare måste få bättre inflytande när kommuner och regioner köper in IT-system och datorer. Mer utbildning krävs också om digitaliseringen ska bli effektiv. Det konstaterar Vision i rapporten IT-strul kostar välfärden miljarder.

Enligt rapporten tar strulande datorer och IT-system 34 minuter av de anställdas arbetsdag. Och utvecklingen går inte åt rätt håll. En liknande undersökning 2014 visade att tidsförlusten då var 26 minuter om dagen.

Dyrt med it-strul

Förutom att krånglet skapar stress kostar det också enorma pengar, hela 27,9 miljarder kronor om året i kommuner och regioner, på grund av att de anställda producerar mindre.

LÄS MER: Vad är digital arbetsmiljö?

Trots att Visions medlemmar ägnar mer än en halvtimme om dagen åt krånglande IT-system är 8 av 10 nöjda med användarvänligheten och hjälpen de får av IT-supporten. Över hälften anser dock att de behöver bättre utrustning och mer utbildning om de ska kunna bli mer digitala i sitt arbete.

Få är delaktiga vid inköp

Undersökningen, som besvarats av drygt 1 000 medlemmar, visar också att bara drygt 20 procent av medarbetarna får vara med och ha inflytande vid planering, inköp och utveckling av nya IT-system.

Även där har utvecklingen backat. För fem år sedan kände sig drygt 30 procent delaktiga. Delaktigheten är betydligt lägre bland de som jobbar i sociala verksamheter än bland de som arbetar inom det tekniska området.


Relaterade artiklar