• Robert Zelena, projekt­ledare för Digi-ronden.

Digitalisering

Vad är digital arbetsmiljö?

25 oktober 2019

Fyra frågor till Robert Zelena, projektledare för Digi-ronden, Suntarbetslivs nya stöd för en bättre digital arbetsmiljö.

Vad är digital arbetsmiljö?

– Den delen av arbetet där vi jobbar med eller styrs av digitala system. Nästan allt med andra ord. Vi har delat in området i tre delar: Är de digitala systemen anpassade till människan? Ger de stöd för verksamheten? Fungerar tekniken? För varje delområde finns teori, filmer med igenkänning och en skyddsrond.

Vad är målet?

– Att detta ska diskuteras vid arbetsplatsträffar och ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, precis som den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Ni talar mycket om ­kognitiv belastning. Vad är det?

– Påverkan på hjärnan när det inte fungerar eller blir för mycket, till exempel när kommunens olika IT-system inte pratar med varandra, när webbsidor inte laddas upp tillräckligt fort eller när man får notifieringar så fort det kommer ett nytt mejl. Det kan leda till avbrutna tankebanor, frustration och mikrostress.

Ge exempel på vad ett systematiskt digitalt arbetsmiljöarbete skulle kunna resultera i.

– Att man inför en gemensam policy för när på dygnet medarbetarna förväntas vara tillgängliga på mejl. Eller att man skaffar en lösenordshanterare så att det räcker att komma ihåg ett lösenord, i stället för 25.

Fotnot: Suntarbetsliv är ett samarbete mellan facken och arbetsgivarorganisationerna inom kommun- o­­ch regionsektorn.