• För Angelica Grosser är det viktigaste att en ny ägare tar vara på kompetensen inom företaget.

Arbetsmarknad

Folket röstar om hennes jobb på Öresundskraft

23 september 2019

Det borgerliga styret i Helsingborg vill sälja energibolaget Örsundskraft. Debatten har varit hård och 14 000 personer har skrivit under på att de vill ha en folkomröstning.

En enkät som den lokala klubbstyrelsen i Vision har gjort bland de drygt 100 medlemmarna visar en splittrad bild, men uppfattningen är att de flesta vill vara kvar i kommunal regi.

– I dag har vi en bra samverkan med arbetsgivaren och goda möjligheter att utvecklas. Det hoppas jag kommunen har i åtanke vid en försäljning, säger Angelica Grosser, handläggare och arbetsplatsombud för Vision.

Kommunalrådet Lars Thunberg (KD) säger till SVT att han tycker att det är fel att folkomrösta i en så komplicerad fråga. Angelica Grosser vill absolut ha en folkomröstning.

– Detta påverkar hela staden. Om man följer Helsingborg dagblads artiklar från början finns alla möjligheter att skaffa sig en egen uppfattning, säger hon.

Än så länge är hon inte orolig för jobben. Det är inte Bo-Göran Johnsson, ledamot i klubbstyrelsen och den som bevakar frågan för medlemmarnas räkning, heller. Men det kan ändras.

– Hos en stor aktör blir vi bara en lokal driftsorganisation och då kommer många tjänster att försvinna, framför allt på administrations- och ledningssidan.

Nästa steg är att kommunfullmäktige tar ställning till om och när det ska hållas en folkomröstning. Sverigedemokraterna, som är vågmästare, har sagt att partiet ska rätta sig efter resultatet i en sådan om över 50 procent av de röstberättigade säger nej till en försäljning.


Relaterade artiklar