• Marie Hettwer.

5 frågor: Varför försvinner så många tavlor?

3 juni 2019

Fem frågor till Marie Hettwer, konstutvecklare i Forshaga kommun och projektledare för Värmlands kommuners konstsamlingar.

– Förmodligen för att det inte finns tydliga riktlinjer och inventeringssystem som fungerar. Det krävs både resurser och tid att kontinuerligt uppdatera sin inventering. Konstverk kan försvinna till exempel i en flytt eller vid en omorganisation. Kanske händer det också att folk som slutar tar med sig tavlan de har haft i sitt arbetsrum i många år. Men det har jag egentligen inga belägg för.

Handlar det om rena stölder också?

– Det är nog relativt ovanligt, i alla fall när det gäller kommuner. Jag vet att några landsting har råkat ut för det.

Vad gör ni åt problemet?

– För två år sedan inledde Forshaga kommun med stöd från Region Värmland en förstudie om hur Värmlands kommuner arbetar med sin konst. Nu har det övergått i ett projekt där målet är att alla kommuner ska ha ett fungerande konstdatabassystem. Ett annat mål är att visa upp konsten för skattebetalarna som ju stått för notan.

Hur visar ni upp den?

– Förra året ställde varje kommun ut två konstverk på en konsthall i Karlstad. Nu jobbar jag med en Värmlandskarta där varje kommun får välja ut ett offentligt konstverk. Tanken är att visa upp ett smakprov av den konst som finns i länet.

Har du någon egen favorit?

– Vår muralmålning i Forshaga. Den amerikanska konstnären BKFoxx målade den i samband med festivalen Artscape 2017. Det är en jättestor, fotorealistisk målning av en flicka som matar två vargar. Den är extremt skickligt gjort och lyfter hela skolområdet Lärcenter där den är målad på en fasad.


Relaterade artiklar