• Medellönen har ökat med sju procent de senaste två åren.

Lön och villkor

Skoladministratör i topp på lönelistan

3 juni 2019

Skoladministratörerna är de administratörer i kommunerna som fått störst löneökningar de senaste två åren.

För två år sedan låg skoladministratörerna i bottenskiktet när det gäller medellöner för administratörer i kommunerna. Nu är yrkesgruppen en av de som ligger högst. Under de senaste två åren har medellönen ökat med 7 procent.

Enligt Medlingsinstitutet ökade lönerna för alla anställda i landet med knappt fem procent under 2017 och 2018. Alla administratörsgrupper i kommunerna fick alltså löneökningar som låg över den nivån.

I regionerna ligger däremot löneökningarna under fem procent. Undantaget är yrkesgruppen administratör övrigt där bland andra arkivassistent, inköpsassistent och upphandlingsadministratör ingår. För dem ökade medellönen med 7,1 procent. Allra lägst löneökningar fick receptionisterna i regionerna med 2,8 procent. Det är också den grupp som har lägst medellön.

I Svenska kyrkan är administratörslönerna i snitt högre än i kommuner och regioner. Högst löneökningar fick ekonomissistenterna.     


Relaterade artiklar