• Enligt den tidigare lönekonsulten Ingrid Enulf i Lund har det varit mycket strul med det nya systemet.

Digitalisering

Stökigt vid byte till nytt lönesystem

3 juni 2019

Ofärdiga funktioner och alltför basic utbildning. Det var några saker som gjorde att arbetsmiljön blev rörig när man införde ett nytt lönesystem i Lund.

I oktober 2018 sjösattes det nya systemet, Personec P, i Lunds kommun. Ingrid Enulf, tidigare lönekonsult och nu utbildningssamordnare, menar att det jobbigaste var att det inte var klart när det togs i bruk.

– Ofta visste vi inte svaret på frågor vi fick, och inte heller hur vi kunde hitta dem. Vi fick söka och famla.

Med Personec P infördes ett gemensamt HR-system som ersatte flera gamla. När det var klart för användning kopplades alla medarbetare på direkt. Det skapade ett tryck på löneenheten, då det uppstod många fel som berodde på bristande konvertering från gamla system.

– Man borde pilotat in en förvaltning åt gången för att kunna upptäcka barnsjukdomar.

I dag har mycket rättats till och arbetsmiljön är bättre. Ingrid tror att vissa problem kunnat undvikas genom bättre utbildning.

– Den var inte anpassad för en människa som är lönekompetent, den var för basic.

Kritiken har riktats uppåt och facket har fört dialog med ledningen sen starten. Lönechefen Malin Sörensson håller med om Ingrids kritik.

– Vi trodde på modellen när vi gick in i den, men efteråt har vi sett vad som gick fel. Vi hade behövt en längre implementeringsperiod där vi kunnat kvalitetssäkra systemet.


Relaterade artiklar