• ”Vi vill öka medvetenheten om att biblioteken är hotade”, säger Nelly Klayman-Cohen, biblioteksassistent och en av dem som arrangerade en manifestation på Sergels torg i mitten av maj.

Utveckling

Oro när bibliotek drar ner

3 juni 2019

Neddragningarna på kulturförvaltningen är en konsekvens av den nya majoritetens (M+L+C+KD+MP) budget. Totalt handlar det om en besparing på cirka 45 miljoner kronor.

På stadsbiblioteket ska 40 av cirka 420 tjänster bort genom avgångsvederlag och att tillfälliga anställningar inte förlängs.

– Det finns en risk att det blir större arbetsbörda på dem som är kvar. Och att folk kommer att flyttas när det uppstår luckor. Det har sagts att alla måste vara beredda på att bemanna något annat bibliotek än det man jobbar på i dag, säger Örjan Herres, bibliotekarie på Kista bibliotek och ledamot i Visions sektionsstyrelse.

Samtidigt som den nya organisationen ska spikas har det också gjorts en befattningsanalys, en inventering över vad de olika yrkesgrupperna ska jobba med.

– Det finns många kvalificerade assistenter inom Stockholms stadsbibliotek som utför arbetsuppgifter som bibliotekarier brukar göra. Många är uppriktigt oroliga för att det kommer att bli en större åtskillnad mellan yrkesgrupperna och för att i förlängningen bli av med sina jobb. Men nu har vi fått lugnande besked att det inte ska bli så, säger Örjan Herres, som var en av Visions tre representanter i arbetsgruppen.

Omorganisationen ska presenteras i juni och träda i kraft i september.

– Alla parametrar gör att det blir väldigt rörigt och svårt att veta resultatet. Förhoppningsvis tar arbetsgivaren till sig den input vi ger, säger Örjan Herres.


Relaterade artiklar