• Göteborgs stads­museum, där Visions ombud Cilla Ingvarsson arbetar, kan få besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Arbetsmiljö

Första större granskningen av kultursektorn

3 juni 2019

Arbetsmiljöverket har inlett sin första större granskning av kultursektorn. Framför allt är det arbetsplatsernas arbete med förebyggande kränkningar som ska synas.

– Det är alltid välkommet med utomstående ögon. Det ska bli intressant att följa Arbetsmiljöverkets inspektioner, säger Cilla Ingvarsson, samlingsregistrator och Vision-ombud på Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet.

Exakt vilka som får påhälsning är ingenting som Arbetsmiljöverket går ut med. Men med start under maj månad fokuserar man på arbetsplatser med fler än fem anställda inom teater, film och kultur i södra, östra och västra Sverige.

Inspektionerna kommer att syna det systematiska arbetet mot kränkande särbehandling. Finns rutiner för riskbedömning, åtgärder och uppföljning och har cheferna den kunskap som behövs?

– På vår arbetsplats finns rutiner men de behöver förtydligas. Vision i Göteborg driver frågan om ett speciellt kollektivavtal för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet, vilket förhoppningsvis kan bidra till bättre systematiskt arbete, säger Cilla Ingvarsson.

Hur ser det ut i kultursektorn överlag?

– Det förekommer hos oss precis som i andra branscher. Vi behöver titta på det internt, men också i relation till dem som besöker vår verksamhet.   


Relaterade artiklar