• ”Jag tycker det är bra att vi har fått en gemensam chef som kan tydliggöra och samordna vårt uppdrag som skoladministratörer”, säger Yvonne Knutsson i Varbergs kommun.

Arbetsmiljö

Gemensam enhetschef ökar vi-känsla

3 juni 2019

Skoladministratörerna i Varbergs kommun har fått en gemensam enhet och chef. Tanken är att det ska förbättra kvaliteten och arbetsmiljön samt att öka vi-känslan.

För ett drygt år sedan organiserade för- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun om det administrativa arbetet. De omkring 30 skoladministratörerna, som tidigare haft skolornas rektorer som chefer, fick en gemensam enhet och egen chef.

– Målet är att skapa ett verksamhets- och administrativt stöd som ger rektorerna och förskolecheferna bättre förutsättningar att fokusera på det pedagogiska ledarskapet, säger den administrativa chefen Lars Karlsson.

En anledning till omorganisationen var enligt Lars Karlsson att skoladministratörerna jobbade på olika sätt och med olika saker ute på skolor och förskolor. Även samma arbetsuppgifter gjordes på olika sätt och med varierande kvalitet.

Skoladministratörerna sitter fortfarande kvar ute på skolorna. Yvonne Knutsson arbetar på tre grundskolor och är Visionsombud för administratörerna.

– Förhoppningen är att en gemensam chef på sikt kommer kunna kvalitetssäkra och effektivisera arbetet genom ett gemensamt arbetssätt och säkerställande av kompetensutveckling inom de områden där behov finns, säger hon.

Hon hoppas också att en gemensam chef ska öka vi-känslan i gruppen, vilket kan göra det lättare för administratörerna att utbyta erfarenheter. Ett steg i rätt riktning är att de numera har gemensamt APT en gång i månaden.

Yvonne Knutsson tycker dock att det är för tidigt att säga vilka effekter omorganisationen har haft.

– Eftersom vi har haft täta chefsbyten, tre chefer på ett år, har vi inte riktigt kunna se det ännu.


Relaterade artiklar