• Helsingfors centrumbibliotek har fått nya medhjälpare.

Digitalisering

Biblioteksrobotar gör entré

3 juni 2019

UR10 och MiR200. Så heter de nya medhjälparna på Helsingfors centrumbibliotek som på egen hand plockar böcker eller kryssar fram mellan hyllorna.

Böljande ytterväggar i ljust trä och stora ­glasfasader. Helsingfors nya bibliotek, Ode, har hyllats för sin arkitektur. Men det är inte bara den fysiska utformningen som är modern.

I bibliotekets källarvåning har UR10 och MiR200 sin bas. Hit ner kommer återlämnade böcker i en strid ström, 2 000 per dygn, på ett rullband. Böcker som inte är klassificerade hamnar i UR10:s grepp, två robothänder som plockar och placerar i hyllor. Övriga böcker glider ned i ämnesvisa lådor som tas om hand av MiR200, tre mobila robotar som på egen hand kallar på hissen, far upp till tredje våningen och via slingor i golvet styr fram till rätt dockningsstation.

När personalen tagit hand om böckerna återvänder de till källaren. Mobilrobotarna har också sensorer som gör att de väjer för besökare.

– Robotarna är helt automatiska men personalen kan också styra dem med mobiltelefonen, säger Romeo Pulli, projektledare för robotiken på Ode.

MiR200 är ännu inte i tjänst, just nu görs de sista installationerna. Men besökarna har redan vant sig vid dem.

– Varje gång jag prövat robotarna har intresset varit stort, säger Romeo Pulli.


Relaterade artiklar