• ”Vi sitter på tre platser i stiftet. När vi har personalmöte använder vi ett videosystem som Svenska kyrkan har utvecklat”, säger Mats Lundgren.

Arbetsmiljö

Rörigt med många kanaler

2 mars 2019

Mejl, intranät, videokonferens, Skype och Slack. Blir det rörigt med alla olika digitala samarbetsverktyg? Ja, lyder svaret från 6 av 10 tjänstemän.

Mejlen är fortfarande huvudkanalen för kommunikationen på jobbet. Men på senare tid har e-posten fått konkurrens av videokonferenser, intranät och nya digitala tjänster som Skype, Slack och Microsoft Teams.

Enligt en undersökning som Telenor har gjort använder åtta av tio svenska tjänstemän sådana tjänster regelbundet.

Fördelen är att kommunikationen blir mer direkt, men det finns också nackdelar. Sex av tio tjänstemän upplever att det finns tekniska brister och att det är otydligt vilka tjänster man förväntas använda och att kunder och kolleger använder andra plattformar.

Mats Lundgren är löneadministratör i Svenska kyrkan. Han jobbar på Luleå stifts servicebyrå i Umeå.

– Vi har rätt mycket kommunikation både internt och med anställda i församlingarna. Det mesta går via mejl i Outlook och intranätet men vi använder även Skype.

Sex av tio tjänstemän i undersökningen har inte fått någon utbildning i de nya verktygen. Mats Lundgren konstaterar att en kurs inte skulle skada.

– Systemen utvecklas och förändras hela tiden så det gäller att hänga med. Så länge man använder programmen regelbundet går det bra men skulle jag vara borta ett halvår tror jag nog att jag skulle få svårigheter. 


Relaterade artiklar