• Ekonomiassistenten Per Vestin fick 600 ­kronor extra i löneökning efter lönekartläggningen. Till höger kollegan David Nilsson.

Lön och villkor

Kartläggning lyfte lönerna

2 mars 2019

Efter en lönekartläggning i Region Norrbotten fick ekonomiassistenten Per Vestin kolleger extra löneökningar. Även andra yrkesgrupper fick mer i lönekuvertet efter kartläggningen.

2017 gjorde Region Norrbotten en lönekartläggning och jämförde bland annat lönerna i kvinno- och mansdominerade yrken. Det visade sig då att de kvinnodominerade yrkesgrupperna ekonomiadministratörer, medicinska sekreterare samt löne-, och pensionshandläggare tjänade betydligt mindre än den manligt dominerade gruppen inköpare, trots att jobben bedömdes var lika värderade. 

– Skillnaden var till största delen saklig och kunde motiveras, men inte helt. Därför beslutade arbetsgivaren att fördela 20 procent av löneskillnaden till dessa yrkesgrupper, säger HR-strategen Ann-Charlotte Sundberg.

Kartläggningen ledde till att ekonomiassistenterna fick en lönehöjning med 352 kronor i månaden utöver den årliga lönehöjningen. Totalt berördes ett 40-tal assistenter. På vissa enheter fick chefen fördela pengarna från lönekartläggningen så att vissa assistenter fick mer och andra mindre.

Ekonomiassistenten Per Vestin på Administrativ service i Boden fick 600 kronor extra tack vare lönekartläggningen. Tillsammans med den årliga löneöversynen innebär det att han fick ett lönelyft på 1 130 kronor 2018. Efter 15 år i jobbet tjänar han nu 25 230 kronor.

– Det är bra att arbetsgivaren äntligen har jämfört vårt yrke med andra likvärdiga yrken. Det har man inte gjort tidigare här, säger Per Vestin som också är Visions ordförande i Region Norrbotten.


Relaterade artiklar