• Jonas Herkevall ska se till att fler kan använda kommunens utegym.

Student

Varvar plugg med jobb

21 januari 2019

Studentmedarbetare har fått en stor roll i Linköpings arbete med digitalisering. Jonas Herkevall är en av dem som jobbar i kommunen vid sidan av studierna.

Jonas Herkevall studerar kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet. Men en dag i veckan ägnar han åt projektet att göra kommunens utegym tillgängliga för fler. Det kan till exempel ske genom bättre instruktioner i appar eller andra digitala hjälpmedel.

– Syftet är att fler ska kunna använda redskapen efter sina förmågor, säger Jonas Herkevall, som har ett halvår kvar som studentmedarbetare.

– Det är en bra chans att få tillämpa det jag lär mig. Och så genererar det pengar till den skrala studentkassan.

Studentmedarbetaravtalet tecknades 2014 av Vision, andra fackförbund och SKL. Sedan dess har Linköpings kommun anställt studentmedarbetare, numera i samarbete med länets övriga kommuner och bolag. Och intresset har ökat. I höstas sökte 297 sistaårs­studenter de totalt 53 platser som erbjöds. 21 av dem jobbar med att utveckla digitala tjänster.

Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef och handledare för studenter tycker att det är ett bra sätt att hålla sig à jour med aktuell kunskap.

– Det är en vitamininjektion för hela organisationen. En bra omvärldsspaning över vad studenterna lär sig, och ett tillfälle att visa på en möjlig karriär inom offentlig sektor, säger han. 


Relaterade artiklar