• Visst finns det fördelar med inhyrd personal, men det är bättre att anställa folk som känner till hur verksamheten fungerar, tycker Toni Cederholm, IT-tekniker i Eslöv.

Rekrytering

Allt fler har inhyrd kollega

21 januari 2019

Kommunernas kostnader för bemanningsanställda har tredubblats på fem år. Nu vill facket att man satsar mer på personalen i stället. Tidningen Vision har pejlat läget bland den befintliga personalen. Hur ser man på sina konsultkolleger?

Kostnaderna för hyrpersonal skenar, Mångmiljonsmäll kan vänta landstingen. Bruket av inhyrd personal skapar ständigt rubriker, främst i regionerna, där kostnaderna ökar varje år trots målet att vara helt oberoende av stafettläkare och hyrsjuksköterskor.

Men samma utveckling syns även i kommunerna. På fem  år, 2013–2017, har kommunernas kostnader för tillfälligt inhyrd personal ökat från 761 miljoner till 2,3 miljarder kronor.

Och trenden bekräftas även i en ny undersökning av Tidningen Vision. Av de 200 kommunanställda socialsekreterare, IT-tekniker, ekonomer fastighetstekniker och HR-personal som besvarat tidningens enkät uppger nästan hälften att de har inhyrda kolleger på sin arbetsplats.

En av dem är Toni Cederholm, IT-tekniker i Eslövs kommun där man tar in konsulter, både med spetskompetens för att hantera olika system och för den dagliga driften när det saknas folk.

– Fördelen är att vi kan göra punktinsatser när det är mycket jobb. Men det är bättre att anställa folk som känner till hur verksamheten fungerar. Mycket sitter i väggarna, sådant kan inte en tillfällig konsult känna till, säger Toni Cederholm.

I Tidningen Visions undersökning är det många som betraktar företeelsen som ett ”nödvändigt ont”. Det är positivt att man vid arbetstoppar på kort varsel kan ta in personal som löser en specifik uppgift, lyder en vanlig synpunkt.

På socialförvaltningens vuxengrupp i Linköping hyr man allt oftare in personal under kortare perioder. Nyligen togs en gruppchef in på korttidskontrakt.

– Annars skulle vi inte haft någon gruppchef, så det är jag naturligtvis glad över. Det är bättre med inhyrd personal än ingen personal alls, men det är klart att det vore ännu bättre om alla var fast anställda. Det ger en helt annan kontinuitet i verksamheten, säger socialsekreteraren Elisabeth Domander.

Vision betonar också vikten av kontinuitet. Främst inom socialtjänsten där socionomkonsulter blivit allt vanligare i takt med att det har blivit svårare att rekrytera.

– Man måste se till att ha en grundbemanning som är tillräcklig. Inhyrd personal som kommer och går är inte bra för stabiliteten och drabbar både personalgrupper och medborgarna, säger Sara Roxell, socialpolitisk strateg på Vision, som efterlyser långsiktiga lönesatsningar och bra förutsättningar som gör att personal vill jobba kvar.

Just inom den sociala barn- och ungdomsvården finns också ett statsbidrag till ökad bemanning som inte får användas till konsulter.

– Problemet är att bidraget fasas ut nästa år. Vi vill gärna att det blir kvar, säger Sara Roxell. 

Invändningarna mot hyrpersonal som framkommer i Tidningen Visions undersökning handlar också främst om pengar och kostnader. Många tycker att summorna som går till bemanningsföretagen borde satsas på befintlig personal. Konsulternas löner är en annan källa till irritation.

”Inhyrd personal har inte lokalkännedom och det går åt mycket tid till information och handledning. Att den egna personalen kan vara lägre avlönad kan skapa aversioner mot de inhyrda”, skriver en personalkonsult i undersökningen.

Joakim Dissler är chef på internservice i Varbergs kommun. Det är ett litet callcenter med bara fyra anställda, vilket gör att man är sårbara för sjukdomar och annan frånvaro.

– Vi behöver ett gummiband för att klara arbetstopparna. Vi har haft en konsult inne under hela hösten och kom nyligen fram till att vi kommer behöva honom under våren och har anställt honom på visstid. Det finns ingen anledning att han ska fortsätta som konsult.

Utifrån Joakim Disslers perspektiv är det ibland nödvändigt att hyra in personal för att undvika orimligt slitage på de fast anställda.

– Men man kan nog inte räkna med att konsulterna har samma känsla och lojalitet med verksamheten.

Hur blir det i framtiden?

–Vi kommer nog att fortsätta ha någon form av flexibel bemanning för att klara arbetstopparna. Då är bemanningsföretag ett alternativ, säger Joakim Dissler.

Tommy Isidorsson vid Göteborgs universitet har forskat om bemanningstrenden. Han ser ytterligare en konsekvens av att personal hyrs in, att det på sikt kan leda till mer enahanda arbetsuppgifter för all personal.

– När det är svårt att rekrytera socialsekreterare måste du ta in konsulter. Och för att de på kort varsel ska klara av jobbet, krävs att arbetet standardiseras.

Följden blir, menar Tommy Isidorsson, en tydligare uppdelning av arbetsuppgifterna.

– Så möjligheten för ordinarie personal att få varierade arbetsuppgifter minskar, man utarmar arbetet för alla. Alla blir förlorare.

Från bemanningsbranschen ser man inte sådana risker. Enligt Martina Elfgren Lilja, förbundsjurist på Kompetensföretagen, kan konsulterna vara en vitamininjektion för verksamheten.

– De kommer till arbetsplatsen och börjar producera direkt och är inte inblandade i alla administrativa processer. Dessutom har de erfarenhet från andra arbetsgivare och kan ta med sig lär­domar därifrån, säger hon.

Så hur blir framtiden? En klar majoritet av de tillfrågade i Tidningen Visions undersökning tror att inhyrd personal blir ännu vanligare. Och flera faktorer talar för att de har rätt: för det första är andelen bemanningsanställda i Sverige (1,7 procent) fortfarande betydligt lägre än i Europa. För det andra har kommunerna stora rekryteringsbehov framöver och det är redan i dag brist på personal i många yrken. Och för det tredje förväntas rörligheten på arbetsmarknaden öka, nya generationer väntas byta arbetsgivare oftare än tidigare.

Martina Elfgren Lilja är övertygad om hon är i en bransch på uppgång.

– Jag tror att det här är framtiden. De yngre generationerna har en annan syn på arbetslivet. De vill ha frihet och flexibilitet.

Toni Cederholm i Eslöv tror också trenden kommer att bestå.

– Risken är att det blir så. Och jag säger risk, eftersom jag inte tycker att det är något att sträva efter. Visst, det kommer förmodligen alltid behövas konsulter som har spetskompetens hur man än vrider och vänder på det. Men arbetsgivaren måste satsa ordentligt på den fasta personalen så att vi inte behöver förlita oss helt på konsulterna, säger han. 

Bu och bä för inhyrd personal

Vad tycker du om att personer från bemanningsföretag gör arbete som annars skulle utförts av anställda? 200 medlemmar i Vision har svarat på frågor om inhyrd personal:

Fördelar med inhyrd personal:

  • Snabbt sätt att täcka personalbrist.
  •  Bra få in ny kompetens.
  • Positivt för vår löneutveckling.
  • Stimulerande med nya kolleger.

Nackdelar med inhyrd personal:

  • Dyr lösning.
  • Sämre sammanhållning på arbetsplatsen.
  • Svårare att planera verksamheten.
  • Dåligt att personal har olika villkor.

Relaterade artiklar