Utveckling

Fler stöttar vårdpersonal

13 augusti 2018

Antalet administratörer har ökat kraftigt i landstingen/regionerna de senaste åren. Det beror bland annat på att man vill avlasta den vårdnära personalen.

Antalet administratörer i landstingen har ökat med nästan 36 procent de senaste sju åren, från 24 300 till 33 000 årsarbetare. Det visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt har antalet läkare och sjuksköterskor ökat med 15,8 respektive 2,2 procent. Att ökningen är mindre bland vårdpersonalen beror till viss del på att landstingen/regionerna köper in mer privat vård idag. Att administrationen ökar beror bland annat på att vården blir allt mer teknikdriven vilket kräver både administratörer och tekniker.

I Region Uppsala har antalet administratörer ökat med nästan 60 procent under perioden. Från 1 300 till nästan 2 100 årsarbetare.

– Det beror blanda annat på omorganisationer vi har gjort för att avlasta den vårdnära personalen, säger HR-direktören Eva Wikström.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har analyserat ökningen inom sin verksamhet och hänvisar till nya uppdrag inom kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Man har dessutom gjort satsningar inom IT, digitalisering, vårdsystem och etablerandet av ett projektkontor som kräver administratörer.

Antalet chefer ökar från 134 till 512 mellan 2010 och 2017.

– Vi har tittat på chefernas förutsättningar och då har det tillkommit flera chefsnivåer för att de ska få färre anställda och bättre förutsättningar att jobba på ett coachande sätt, säger Eva Wikström som också påpekar att Region Uppsala trots ökningen har ungefär lika stor andel administratörer som andra landsting och regioner.

Andra landsting och regioner där antalet administratörer ökat mycket är Region Örebro län och Region Kronoberg. Minst är ökningen i Jönköping och Dalarna.


Relaterade artiklar