Arbetstid

Vårdbesök på arbetstid – bara för vissa

19 januari 2016

Lämna blod, gå på mammografi och göra tandläkarbesök. Det är exempel på vad anställda kan göra på betald arbetstid i vissa kommuner. Men alla kommuner är inte lika generösa, visar Tidningen Visions undersökning.

Alla kommunanställda har rätt att göra akuta läkarbesök på betald arbetstid. Och blivande föräldrar får göra två besök hos mödravården utan avdrag på lönen. Det slås fast i kollektivavtalets allmänna bestämmelser.

Men flera arbetsgivare är mer generösa än så, enligt undersökningen.

Sju av tio kommuner låter sina anställda även göra akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Och nästan hälften, 45 procent, erbjuder kvinnlig personal att gå på mammografi med bibehållen lön. Att få lämna blod på betald arbetstid är en nästan lika vanlig förmån.

Britta Hedefalk, sakkunnig på Cancerfonden, tycker det är bra när det finns möjlighet att gå på mammografi på arbetstid. I dag kommer inte 20 procent av de kvinnor som blir kallade.

– Allt som underlättar för människor att göra kontroller av det här slaget är bra. Om det finns en möjlighet att upptäcka cancer i ett tidigt stadium kan det minska risken att dö i sjukdomen, säger hon.

Vindelns kommun erbjuder sina anställda att göra alla typer av vårdbesök under betald arbetstid om det inte är möjligt på fritiden.

– Vindeln ligger ju en bit bort från allt – eller om det är allt som ligger en bit bort från Vindeln – och då kan det vara krångligt med sjukhus- eller läkarbesök. Dessutom tror jag att vår generösa tillämpning ger en positiv bild av kommunen som arbetsgivare, säger Göran Dahle, personalstrateg i Vindeln.

Kommunen var mycket mer återhållsam med liknande förmåner för bara några år sedan, enligt Göran Dahle.

– Vi la ned mycket tid på att diskutera vilken typ av vård man kunde få på betald arbetstid. Dessutom fanns det olika tillämpningar i olika verksamheter, så det upplevdes som orättvist.  Det var helt enkelt en energitjuv.

Vad den generösa hållningen kostar kommunen vet inte Göran Dahle, men menar att förmånen utnyttjas blygsamt.

Även Övertorneå kommun är frikostig mot sina anställa. Det är något som Bengt Rytiniemi, handledare för ensamkommande flyktingbarn, uppskattar. För några år sedan drabbades han av en ovanlig form av hudcancer.

– Den upptäcktes i ett tidigt stadium och hade inte hunnit bli så allvarlig, men krävde lång behandling, berättar Bengt Rytiniemi.

Han var därför borta från jobbet en halv dag två gånger i veckan i totalt tio veckor under två år.

– Att få behålla lönen vid de tillfällena var jätteförmånligt, annars hade jag förlorat en hel del i inkomst.

I Västerås kommun är man inte lika givmild, även om akuta tandläkarbesök tillåts på betald arbetstid, utöver kollektivavtalet. Men att skriva in fler typer av vård- och hälsobesök med bibehållen lön i lokala avtalet tror HR-direktören Ola Brandell inte på.

– Förutsättningarna för att kunna gå ifrån jobbet varierar mycket mellan olika arbetsplatser, så det kan vara svårt att anpassa verksamheten med något generellt avtal. Däremot tror jag ändå att man kan gå till läkare utan löneavdrag på vissa håll, men det är något som chef och medarbetare kommer överens om.

Fakta

15 procent svarar ”betydligt mer generös” eller ”något mer generös” på frågan om kommunen har blivit mer eller mindre generös de senaste tre åren med att ge ledigt för hälsobesök på betald arbetstid.


Relaterade artiklar