• Carina Gustafsson.

Lön och villkor

”Uselt betalt för sen kväll”

22 februari 2017

Vision förhandlar om bättre ob-ersättning för kommunanställda i avtalsrörelsen. Biblioteksassistenten Carina Gustafsson tycker den nuvarande ersättningen är alldeles för dålig.

Carina Gustafsson arbetar som biblioteksassistent på två bibliotek i Stockholms stad. Hon är schemalagd var tredje lördag, var sjätte söndag och två kvällar i veckan. En vanlig månad ger den obekväma arbetstiden henne cirka 500 kronor i ersättning.

– Jag tycker inte att det känns bra. Ersättningen är så otroligt dålig jämfört med vad jag har hört att yrkesgrupper i andra branscher har, säger Carina Gustafsson.

Tillsammans med tre kollegor skrev Carina Gustafsson en motion till Visions förbundsmöte i höstas, i vilken de föreslog att facket ska driva frågan om höjd ersättning vid obekväm arbetstid. Och Vision nappade.

Enligt dagens avtal som facket har med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ger obekväm arbetstid mellan 21 och 101,50 kronor i ersättning per timme, beroende på när arbetet utförs. En storhelg ger till exempel mer betalt än en vardagkväll.

– Vi vill se bättre ersättningar, säger Linda Belhouchat, avtalsombudsman på Vision, som nu förhandlar med SKL om att göra om beräkningssättet för ob-ersättningen som ett sätt att höja nivåerna.

– Vi vill att ob-ersättningen räknas i procent i förhållande till grundlönen, så att ersättningen följer lönen och speglar löneutvecklingstakten, fortsätter hon.

Gynnar det sättet att räkna alla?

– Det är beroende av vilken procentsats vi eventuellt landar på. Men vi ser att det är mer fördelaktigt för Visions medlemmar som grupp att ha procentuell ersättning.

Exakt hur förhandlingarna slutar går förstås inte att sia om. Men Carina Gustafsson har en förhoppning.

– Dubbel lön för jobb på röda dagar vore kanske rimligt, säger hon.

FÖRHANDLING PÅGÅR

Detta kräver Vision i avtalshandlingarna med SKL och Pacta:

  • Ersättning för arbete på obekväm arbetstid ska höjas och följa löneutvecklingen.
  • Ökad möjlighet till bättre löneutveckling.
  • Minskning av den totala arbetstiden.
  • tterligare lägre arbetstidsmått för medlemmar med oregelbundna arbetstider.
  • Samma regler för arbetstidsmått för alla med arbete på obekväm arbetstid, oavsett facktillhörighet.

Relaterade artiklar