Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Parterna överens om dygnsvila

2023-05-06

Vision har tillsammans med andra fackliga organisationer träffat en överenskommelse med SKR och Sobona om dygnsvila för medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

– Avtalet är ett resultat av komplexa förhandlingar och tar hänsyn till behov i samhällsviktiga välfärdstjänster samt säkerställer individens rätt till vila och återhämtning ytterligare, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Samhällsviktiga verksamheter som hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst ska fungera dygnet runt. Samtidigt har EU-kommissionen varit tydliga med att Sverige behöver följa EU:s arbetstids­direktiv och säkerställa att medarbetare får 11 timmars dygnsvila. Undantag kan göras i lag eller kollektivavtal under vissa förutsättningar.

– Det är viktigt att flera av välfärdens tjänster ska finnas tillgängliga dygnet runt. Visions medlemmar ska erbjudas rimliga arbetstider och tid för återhämtning och vila; för att hålla ett helt arbetsliv är inte minst det senare mycket viktigt, säger Eva-Lotta Nilsson.

Parterna kom i november 2022 överens om skärpta regler för dygnsvila för 1,2 miljoner anställda i kommuner, regioner och kommunala företag. Reglerna innebär att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Undantag kan göras vid planerad förläggning och vid oförutsedda händelser vid särskilda skäl. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får högst vara 20 timmar.

De nya överenskommelserna som gäller räddningstjänst­personal, personliga assistenter och LSS-verksamhet korresponderar i huvudsak med den överenskommelse som träffades i november 2022. Det finns dock några skillnader.

För personliga assistenter, ledsagare och avlösare är det möjligt att under vissa förutsättningar överstiga 20 timmar om det är nödvändigt för att säkerställa omsorgs­tagarens rättigheter och friheter enligt lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra rimliga åtgärder står till buds.

För räddningstjänsten gäller en så kallad tilläggs­överenskommelsen med dispensförfarande.

Det innebär att i tillägg till grund­överenskommelsen införs ett dispens­förfarande som gäller vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, som har behov av att förlägga arbete i kombination med jour. Parterna konstaterar att det kan finnas behov av att bevilja dispens från bestämmelsen avseende att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar. 

Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. 

– Dispensförfarandet behöver vara restriktivt. Dispens ska enbart ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats. Och det står utan tvivel att det inte finns några andra alternativ, säger Eva-Lotta Nilsson.

Det är den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt bolag fattar beslut om att begära en dispens. Bedömningen görs strikt utifrån verksamhetens behov och kan beviljas för som längst ett år i taget.

EU ska ta ställning till överenskommelserna

Parterna anser att de nya överenskommelserna möter allmänhetens behov av samhällsviktiga välfärdstjänster och de krav som EU-kommissionen ställer på att lag och kollektivavtal ger medarbetarna ett tillräckligt starkt skydd.

De nya överenskommelserna kommer att skickas in EU-kommissionen och ingå i den granskning som görs av den grund­överenskommelse om arbetstid som träffades av parterna den 30 november 2022.  

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss