Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Förbundsordförande Veronica Magnussons öppningstal

2022-09-29

I dag öppnade Visions förbundsordförande Veronica Magnusson Visions förbundsmöte 2022. Läs hennes öppningstal här.

"Tack! Tack så mycket. Tack för applåderna och välkomnandet. Så roligt att se er. Äntligen är vi samlade igen. Vision – det glada och det glödande förbundet.

Det känns högtidligt att vara här med er. Det ÄR högtidligt. Förbundsmötet är vårt högst beslutande möte. Det vi bestämmer här ska bli handlingskraft på arbetsplatserna. Det ska märkas av hos medlemmar. Hos oss förtroendevalda.

Det vi bestämmer här ska styra Vision lång tid framöver.

Vi i Förbundsstyrelsen har till Förbundsmötet lagt fram en historisk satsning som vi vill ha ert stöd för. Vi vill öka Visions fackliga styrka genom att bli fler medlemmar och fler fackligt aktiva.

Förbundsstyrelsen vill se en skarp målsättning. Till 2027 ska vi vara 160 000 yrkesverksamma medlemmar och 16 000 förtroendevalda.

Det var fantastiskt att komma in här och känna en sån värme. Jag tror många av oss känner en facklig eld, en låga, ett brinnande engagemang. Och så är det - i det fackliga finns en glöd, en värme, en gemenskap att samlas runt.

Men även något som lyser upp och sprider ljus runtom, något som man faktiskt kan bränna sig på om man inte respekterar de regler, avtal och lagar vi enats kring.

Och just nu är det vi som är här inne som sitter eldvakt.

Vill vi att elden ska fallna under vårt pass - eller vill vi efter vårt pass lämna vidare något som sprakar, värmer och kan vara en lägereld för fler att samlas kring?

Vi i styrelsen har bestämt oss - den fackliga lågan ska inte falna och för att vi inte ska bli utbrända måste vi bli fler.

Varför ska vi öka vår fackliga styrka?

Svaret är enkelt. Det är en överlevnadsfråga för vår organisation och har alltid varit. För alternativet är att vi istället tappar i facklig styrka. Och det är inget alternativ.

Vår fackliga styrka är helt avgörande för att vi ska lyckas.

Ju mer facklig styrka desto mer lyssnar arbetsgivaren på oss. Vi blir starkare i förhandlingar och i dialoger.

Ju mer facklig styrka desto mer lyssnar politiker på oss. Vi får inflytande över lagstiftning, budget och politiska förslag.

Ju mer facklig styrka desto fler är vi som driver arbetslivet framåt. Fler som bevakar och föreslår förbättringar.

Vi ska vara fler, för att komma närmare medlemmarna än någonsin.

Vi ska öka vår fackliga styrka för att göra arbetslivet bättre för Visions medlemmar.

Det är att ta ansvar.

Vi tar ansvar för att partsmodellen i Sverige står sig. Att vi lyckas med vårt absolut mest grundläggande uppdrag – att organisera anställda på arbetsplatsen.

Vi tar ansvar för vårt förbund idag.

Och vi tar ansvar för framtidens medlemmar och förtroendevalda i Vision. Att vi lämnar efter oss ett förbund som är starkare än när vi gick med i det.

Den som blir medlem, den som blir förtroendevald i Vision år 2027 ska gå in i ett förbund med de bästa förutsättningarna att driva arbetslivet framåt.

Vi har verkligen någonting - vår fackliga idé är unik.

Vi finns i vardagen. Vi är nära där det händer, på arbetsplatsen. Vi vilar starkt på vår representativa demokrati som vi värnar om och ska fortsätta värna om. Det är ni som sitter här som är en garant för det.

Det är enkelt att gå med hos oss. Att säga “Jag vill vara med i Vision”. “Jag vill vara med och påverka”.

Vi är konstruktiva. Vi driver arbetslivet framåt.

97 procent av oss som är fackligt aktiva som ordföranden idag tycker uppdraget är roligt och meningsfullt.

Vi har verkligen nått unikt!

Och vi vet att människor, särskilt unga är engagerade och vill engagera sig. Få möjlighet och hopp i att påverka sin vardag, sitt jobb. Våra frågor ligger nära.

Nu ska vi tillsammans öka möjligheterna för att fler ska få vara med, känna glädjen och gemenskapen.

Men det handlar om mer än så.

Vi måste visa att vår fackliga idé håller. Vår rätt, vår lagstadgade rätt, är att vi får finnas på arbetsplatserna och jobba för bättre rättigheter.

Valet är avslutat, och fyra partier förhandlar just nu om vilken politik som ska genomföras de närmaste fyra åren.

Att försvaga A-kassan och sjukförsäkringen, införa tjänstemannaansvar och försvaga skyddsombudens roll. Det är frågor som flera av partierna på olika sätt har drivit inför valet.

Det handlar om sänkta ersättningsnivåer och bortre tidsgränser för hur länge försäkringarna ska gälla.

Ett stärkt tjänstemannaansvar kan innebära hårdare påföljder för Visions medlemmar som anses bryta mot policys som arbetsgivaren slagit fast. Det skulle kunna leda till en starkare tystnadskultur på arbetsplatserna.

Det handlar om tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden och att de fackliga organisationerna ska behålla rätten att utse regionala och lokala skyddsombuden.

Ingen politiker - från något parti! – ska ha fog att säga “Men facket samlar ju ändå inte tillräckligt många medlemmar”. “Men facket finns ju ändå inte på arbetsplatserna”.

Om det händer - att vi inte lyckas med att rekrytera och organisera – att vi inte lever upp till vår del av den svenska modellen - varför ska politiker då värna oss och våra lagstiftade rättigheter?

Vi måste bevisa att vår idé håller! Folk vill gå med och vill organisera sig.

Därför ska vi ta vårt ansvar och därför ska vi öka i facklig styrka!

Oroliga tider är vårt jobb.

Räntorna stiger. Inflationen är hög. Priserna på mat och el stiger. Ett krig i närområdet och en klimatkris som måste hanteras.

Osäkerheten i omvärlden och i ekonomin påverkar alla våra medlemmar. Vi tar oron på allvar och följer utvecklingen noga.

Visions medlemmar har i grunden en stark trygghet. Genom inkomstförsäkringen och det nya huvudavtalet kan medlemmar på ett tryggt sätt kompetensutveckla sig och ställa om.

A-kassan och sjukförsäkringen spelar stor roll i oroliga tider. Vi jobbar kraftfullt för att värna dem. För att de inte ska monteras ner. På arbetsplatserna jobbar vi med att bidra med lösningar och inflytande i både små och stora frågor.

Det tuffa ekonomiska läget för många medlemmar måste också mildras med politiska åtgärder.

Vi har nu ett extra ordinärt läge som flera av oss inte varit med om tidigare. Vi ska agera klokt och ansvarsfullt.

Fackföreningsrörelsen behöver arbeta tillsammans för att säkerställa goda villkor under flera år. Inför kommande lönerevisioner och avtalsrörelser är det därför viktigt att vi analyserar vad som på sikt kan leda till reallöneökningar för medlemmarna.

Jag vet att vi kan bidra med lösningar. Vision Direkt ger rådgivning och stöd. Till både er förtroendevalda och medlemmar. Vi finns på arbetsplatserna, lyssnar, fångar upp frågor och ser möjligheter.

Vårt budskap till medlemmarna är: “Vi finns här. Ta stöd av oss när du behöver det.”

Att skapa trygghet i oroliga tider är vårt jobb. Vi är många och det ger trygghet. Ta stöd av oss när du behöver det, som medlem och som förtroendevald.

Rasism, sexism, homofobi och intolerans hör inte hemma på våra arbetsplatser.

Det hör inte hemma i politiken.

Det hör inte hemma någonstans.

Så därför har vi bestämt oss för att vara uppmärksamma och säga ifrån.

“Varför säger du så?” “Vad menar du?” “Jag håller inte med”.

Vi är inte rädda för obekväm stämning.

Det handlar inte om att läxa upp eller sätta dit den som gör “fel”.

Det handlar om att personen får en chans att förklara sig och ändra sig. Och om att stå upp för den som blir utsatt.

Vi måste prata mycket om hur vi vill vara mot varandra. På jobbet och i vår egen organisation.

Jämställdhet och mångfald är en styrka. Det höjer kompetensen på varje arbetsplats och i vårt eget förbund. Det har vi bestämt och slagit fast i Visions värdegrund.

Därför säger vi ifrån. Därför jobbar vi för en arbetsplats för alla.

Enkla, nära och framåt. Det är vi i Vision.

Det ska vara enkelt att gå med i Vision – att förstå om du kan vara med, hur du gör och vad det kostar.

Det ska vara enkelt att engagera sig som förtroendevald och få bra förutsättningar i uppdraget.

Det är vi som är nära medlemmarna, har örat mot marken och ställer frågan om medlemskap.

Det är vi som tar fram konstruktiva förslag, till arbetsgivare och politiken, och driver arbetslivet framåt för medlemmarna.

Enkla, nära framåt. För att vara det ska vi vara många. Många medlemmar och många fackligt aktiva.

Vi vill öka Visions fackliga styrka genom att bli fler medlemmar och fler förtroendevalda.

Vi vill komma närmare medlemmarna än någonsin.

Vi har chans att vända utvecklingen. Vi har chansen, här på Förbundsmötet.

Chans att göra en historisk satsning.

Tänk er att det är 2027.

Vi är 160 000 yrkesverksamma medlemmar som representeras av 16 000 förtroendevalda. Vi agerar därför med eftertryck på arbetsplatserna.

Vision är starkare än någonsin. Vi sjuder av engagemang. Arbetsplatserna kryllar av Visionare. Vi har varit med om att definiera hur en modern facklig organisation ser ut.

Nu ska tillsammans njuta av Visions egna favoritlåt. Den heter Ingen Maskin och har kommit fram genom ett samarbete mellan Visions medlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och producenter.

Den handlar också om vår fackliga glöd:

”Jag har en eld i mig

Använd er av den

Sluta hälla vatten på den

Sluta tro jag ska va maskin”

Varsågoda Vanja Lo med Micke Lundin!

Vi i Förbundsstyrelsen ser er och allt ni gör på arbetsplatserna. Alla grejer i vardagen – stort och smått - spelar verkligen roll. För vi vet att ni gör så mycket. Både sånt som syns och som inte syns:

Mejlar medlemmar för att berätta vad som är på gång. För att samla in synpunkter till förhandlingar.

Sätter tryck på arbetsgivaren på olika, smarta sätt, så att vi ska få inflytande.

Fixar kompetensutveckling, nätverk och kurser för ombud.

Sätter klockan tidigt för att stå där med frukostpåsar utanför arbetsplatserna.

Vårdar föreningsdemokratin med höstmöten på kvällarna.

Gör vardagen härligt lila.

För alla de där små grejerna – tillsammans blir de till stora händelser.

I Rättvik har vi sett till att alla anställda i kommunen, över 1000 personer, får chansen att leasa eller köpa sig en förmånscykel under kommande tre år. “Det är för klimatet och vi vill göra något bra för alla anställda” säger vår ordförande i Rättvik, Susann.

Efter arbetsplatsbesök på skolor i Sigtuna har nu medlemmar som är socialpedagoger och samordnare hört av sig och vill bli ombud.

På Luleå energi jobbar vi ständigt med att ställa frågan om medlemskap. Klubbordförande Ann-Helene och styrelsen är grymma - på ett år har vi ökat från 79 till 98 medlemmar.

I Stenungsund har vi flera år drivit intresseförhandling kring 80-90-100. Under en period sjösattes det som pilotprojekt för medlemmar i Vision. Nu är alla så nöjda, så det breddas till fler fackförbund och det förlängs. Förhoppningsvis blir modellen permanentad. Skam den som ger sig!

I Månstorps församling, Växjö stiftsavdelning, har vi på medlemmarnas initiativ förhandlat fram att de som arbetar på läger ska få OB-tillägg, utöver ersättningen enligt det centrala kollektivavtalet.

Västeråsavdelningen skickar ut mejl till alla på arbetsplatsen – dom gör arbetsplatsbesök och bjuder på fika eller frukost. Många som inte tidigare varit med i facket har gått med i Vision!

Varför gick du med i Vision? Varför engagerade du dig? Vad gör vi för skillnad för medlemmarna?

Det har vi frågat några av er.

Såhär svarade ni: Hyllning förtroendevalda FM 2022

Hyllning till förtroendevalda (youtube.com)

Tack. Tack för allt ni gör.

Vi i Förbundsstyrelsen vill verkligen hylla er och alla de insatser ni gör. Och det kommer vi göra på flera olika sätt under Förbundsmötet.

Tack för att ni väljer att lägga ert engagemang i Vision.

När jag frågade er på förmötena vad ni vill bidra med så svarade ni såhär: Engagemang, erfarenhet, lila nagellack...

Vilket gäng - man vill ju sitta i plenum och i utskott med er!

Och det ska vi ju göra. Här och nu ska vi fatta ansvarsfulla och kloka beslut som ska märkas av i vår organisation lång tid framöver.

Det vi bestämmer här ska bli handlingskraft på arbetsplatserna!

Och med det förklarar jag Visions Förbundsmöte 2022 för öppnat!"

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss