Nummer 1 2018

Nummer 1 2018

Chefen som dras till kaos

På djupet: Lätt gå vilse i testdjungeln

Porträttet: En björk av rätta virket

Ledarskap: Frågvis chef stöttar personal

Gör det själv: Bli kvitt din talarskräck

Bryderiet: Lag mot lag


Tidigare magasin