• Onboarding pågår oftast betydligt längre än en introduktion.

Ledarskap

Onboarding nyanställda – så ger du en bättre introduktion

7 juni 2023

Vad är onboarding? Onboarding är som en introduktion av nyanställda fast mer omfattande, förklarar HR- och arbetsrättsexperten Natalia Björkman Szklarska. En vinst med en bra onboarding är att medarbetare vill jobba kvar längre.

Här är din dator. Där är toaletten. På många arbetsplatser får nyanställda en snabb introduktion och förväntas sedan börja jobba.

Men det kan vara lönsamt att lägga mer tid på en ordentlig onboarding.

Vad är onboarding?

Alt-textNatalia Björkman Szklarska, HR- och arbetsrättsexpert (foto: Simployer)

– Det handlar inte bara om att introduceras till sin nya roll, utan en onboarding är ett vidare begrepp och handlar om att komma ombord på hela företaget eller organisationen, säger Natalia Björkman Szklarska, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

Tanken med onboarding är att medarbetaren ska få större förståelse för företagskulturen och hur den egna rollen bidrar till helheten.

Vad är onboarding? Introduktion nyanställda – 3 viktiga ingredienser

  1. En onboarding ska ge nyanställda information om det egna ansvarsområdet. Vilka är uppgifterna och hur ska det konkreta arbetet utföras?
  2. En onboarding ska innehålla information om rutiner som rör anställningen. Hur man rapporterar frånvaro, lönehantering, hur arbetsgivaren jobbar med säkerhetsfrågor, rutiner för visselblåsning med mera. I nya Las-reglerna finns en utökad informationsskyldighet som innebär att arbetsgivaren måste informera om villkor. Det gäller att gå igenom policys och personalhandboken med den anställda, annars riskerar man som chef att man missa de nya lagkraven.
  3. En onboarding ska innehålla en introduktion till avdelningen och andra verksamheter som är viktiga för ens egen leverans. Det handlar om att lära känna chefen och kolleger som arbetar med saker som angränsar till medarbetarens uppgifter. Ett syfte är att man ska förstå sitt eget bidrag till helheten och få förståelse för företagskulturen.

Källa: Natalia Björkman Szlarska, HR- och arbetsrättsexpert Simployer

Vad vinner man på att göra en onboarding?

– Många arbetsgivare har svårt att hålla kvar arbetstagare. Studier visar att första intrycket ligger kvar och färgar av sig. Ger man ett starkt tidigt intryck genom att ge en bra onboarding så ökar sannolikheten att man får nöjdare medarbetare som är motiverade, presterar bättre och vill stanna kvar hos arbetsgivaren, säger Natalia Björkman Szklarska.

Hur lång är en onboarding?

En onboarding pågår längre än en introduktion. Enligt Natalia Björkman Szklarska kan man räkna med mellan 9 och 12 månader. Men tiden kan vara både kortare och längre beroende på hur komplext jobbet är, hur mycket erfarenhet den nya medarbetaren har och hur stor verksamheten är.

– Det tar tid för en nyanställd att få grepp om arbetsgivarens kultur och vision och att förstå sin plats i den visionen. Det sker inte på en dag. Jobbar man mycket hybridbaserat eller på distans kan det behövas längre tid, säger hon.

Hur ska man som chef få tid att göra en så omfattande onboarding?

– Chefen med stöd av HR är ansvariga för processen, men chefen ska inte vara med i alla delar. Chefen bestämmer aktiviteterna och vad medarbetaren ska få ut av dem. Sedan ska den nyanställda involveras i den egna onboardingen – det kan handla om att själv boka in och träffa nyckelpersoner.

Alt-textEn bra onboarding kan öka engagemanget hos nya medarbetare.

Vad är det vanligaste misstaget man gör som chef när någon är nyanställd?

– Det allra vanligaste misstaget är att man inte har någon onboarding alls, att introduktionen börjar och slutar med att man skriver på anställningsavtalet.

– Ett annat problem är att man har en förberedd plan, men att man inte checkar av med den anställda. Man frågar inte: Saknar du något? Chefen måste följa upp och modifiera onboardingen utifrån enskilda medarbetarens behov, säger Natalia Björkman Szklarska.

→Offboarding – här är bästa tipsen för ett lyckat avslut