• Forskaren Erna Danielsson tipsar om vad chefer bör göra vid kriser.

Ledarskap

Samhällskriser: Forskarens 3 måsten för chefer

27 juni 2024

Klimatkris, ekonomisk kris, samhällskris. Olika verksamheter drabbas på olika sätt vid olika kriser. Men det finns tre grundläggande spår som en chef bör tänka på.

Erna Danielsson, professor i sociologi vid RCR, Risk and Crisis Center, Mittuniversitetet i Östersund, forskar kring hur chefer agerar, organiserar och leder i samband med samhällskriser och komplexa olyckor.

Genom sina studier har Erna Danielsson sett tre huvudsakliga spår:

1. Information

Människor definierar kris olika och tar till sig information på olika vis – om de ens är medvetna om att det finns en kris.

→ Hantera kriser som sker på arbetsplatsen

En chef som går ut med allmän information om krisen måste vara medveten om att alla kanske inte tar till sig infon.

– När vi studerade krishanteringen i en kommun under pandemin visade det sig att en del personal hade fattat allvaret redan i december 2019, medan andra inte ens förstod ordet pandemi förrän i april 2020. De medarbetarna läser antagligen inte ens ett mejl från chefen med rubriken ”pandemi” eller ”kris”, för de tror inte det gäller dem.

– Så det gäller att rama in krisen och använda så riktade budskap som möjligt när man går ut med information.

2. Självledarskap

Perspektiven är olika beroende på roll i organisationen.

– Den som jobbar inom hemtjänsten ser effekterna av en kris på detaljnivå på ett annat sätt än många chefer kan göra.

Chefer kan därför behöva fundera på sin syn på att personalen tar egna beslut i krislägen. Ibland kanske till och med beslut som inte har stöd i regelverken.

Erna Danielsson påminner om hur enskilda medarbetare i samband med flyktingkrisen 2015 placerade fler människor än tillåtet i samma rum för att de skulle få tak över huvudet.

3. Lägesbild

Även om verksamheter drabbas på olika vis behöver man skapa en gemensam lägesbild och förståelse för de problem som kan uppstå.

Utöver det akuta gäller det också att tänka långsiktigt: Vilka verksamheter och medarbetare drabbas på olika vis framöver av det som skett?

→ Så lyckas du leda i förändring