• Enhetschefen Camilla Karlsson menar höga sjukskrivningstal beror på de nedskärningar som drabbat välfärden.

Arbetsmiljö

Många chefer nära utmattning: ”Vi slår knut på oss själva”

22 april 2024

Var femte omsorgschef är nära att gå in i väggen. Och stressen kommer att öka när administrationen bantas.

22 procent av första linjens chefer i omsorgen har det så pressat på jobbet att de riskerar att bli sjuka. De upplever höga krav, saknar kontroll och får för lite stöd.

Det visar Visions arbetsmiljöundersökning, som besvarats av nära 1 000 chefsmedlemmar.

– Det är jättehögt med 22 procent. Det finns en påtaglig risk att drabbas av ohälsa och bli sjukskriven i psykiatrisk diagnos. Tyvärr är jag inte förvånad över resultatet, säger Jonas Karlsson, ledarskapsexpert på Vision.


Fler artiklar om stress

→ Undvik att bli utmattad – 5 saker du som chef måste förändra
→ Chefen Linda sa upp sig – därför återvände hon
→ Testa stressnivån: 13 tecken på utbrändhet (länk till Tidningenvision.se)


 

”Kvinnor stressar sönder sig”

Alt-textJonas Karlsson, ledarskapsexpert. Foto: Vision.

Bland cheferna som arbetar i manligt kodade verksamhetsområden, som teknik, är det mindre andel – 5 procent – som är i riskzonen att bli sjuka.

– Ohälsotalen är högre inom kvinnodominerade områden. Kvinnor tar stort ansvar för att människor ska få bra välfärdstjänster, de sträcker sig för långt och stressar sönder sig, säger Jonas Karlsson.

För hög arbetsbelastning

Varför görs det så lite åt chefers arbetsmiljö? Den frågan ställer sig Camilla Karlsson, enhetschef sedan sju år i Kungälvs kommun.

– Detta är ett allmänt problem. Chefer, oavsett befattning, har en för hög arbetsbelastning. Mindfulness funkar inte – det handlar om organisatoriska problem, säger Camilla Karlsson, som är 54 år och har arbetat i Kungälvs kommun i 30 år.

– Hade jag varit yngre och mindre erfaren hade jag antagligen sagt upp mig. Det är lätt att känna sig otillräcklig som chef.

Önskar färre medarbetare

Camilla Karlsson är ansvarig för tre enheter: en gruppbostad med dygnetruntverksamhet och två dagliga verksamheter.

Under sina vingar har hon 33 tillsvidareanställda och tio timvikarier.

– Det är mycket personallogistik. Ett önskat läge vore max 20 medarbetare, då skulle jag hinna skapa en relation och ha bättre koll på hur medarbetarna har det, säger hon.

Alt-textCamilla Karlsson har jobbat i omsorgen sedan 80-talet och upplever att färre ska göra mer i dag.

”Mindre resurser gör chefer utmattade”

Camilla Karlssons långa erfarenhet av omsorgen ger henne perspektiv. Hon säger att hon ser hur resurserna har blivit alltmer knappa.

– Från 90-talet har det varit en nedmontering av offentlig välfärd. Här sitter vi med resultatet: utmattningssyndrom och skenande sjukskrivningar. För mig hänger detta ihop. Det finns för lite resurser, säger hon.

Camilla Karlsson ser hur både medarbetare och chefer slår knut på sig själva för att hålla verksamheterna flytande.

Vi är doers. Vi hanterar. Vi löser. Det blir inte alltid som man tänkt, men vi har ändå löst det.

Camilla Karlsson, enhetschef

– Vi är doers. Vi hanterar. Vi löser. Det blir inte alltid som man tänkt, men vi har ändå löst det. Jag är jättestolt över mina enheter, vi gör jättemycket bra. Men hade det varit fler händer skulle mina medarbetare varit mindre stressade, säger hon.

Var fjärde vågar inte kritisera

Visions undersökning visar även att 24 procent av cheferna drar sig för det mesta eller alltid för att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållandena.

Camilla Karlsson säger att chefer måste våga säga ifrån, men att det kan vara svårt.

– Jag upplever att det var mer delaktighet förr. När beslut fattades hade vi möjlighet att ställa frågor. Det har vi inte längre. I dag ska allt gå snabbt, vara en quickfix, säger Camilla Karlsson och tillägger:

– Jag tror att det hänger ihop med att samtalsklimatet i samhället är inte särskilt öppet eller dialogartat. Samhället har blivit hårdare, tilliten har minskat.

Har du ett ”spänt arbete”? Då riskerar du utmattning

 • Att långvarig stress är farligt för hälsan vet alla. Allra farligast är om du har ett jobb som innebär höga krav och lite stöd kombinerat med låg kontroll.
 • Det kallas på fackspråk för att man har ett ”arbete med hög anspänning”. Då är man i riskzonen för att bli sjukskriven på grund av psykiatrisk diagnos.

 

Delegerar för att slippa bli utmattad

Hon hanterar sin stressiga arbetsmiljö genom att delegera och be om hjälp.

– De chefer som inte klarar att delegera riskerar att bli utmattade. Jag är glad att jag saknar kontrollbehov. När jag går hem, då släpper jag jobbet.

Jonas Karlsson menar att chefer måste få mer tid att leda, de behöver gott administrativt stöd så att de kan stötta medarbetarna att göra sitt jobb.

Han oroar sig över att chefers stress kommer att öka ytterligare. Ekonomin är dålig i många regioner och kommuner och arbetsgivarna drar ner på administrationen.

Uppgifterna kommer att landa i knät hos chefen.

Jonas Karlsson, ledarskapsexpert

– Men administrationen försvinner inte för att vi tar bort administratören. Uppgifterna kommer att landa i knät hos chefen, säger han.

Rätt till bra arbetsmiljö

Med flera feta streck understryker han att chefer också är anställda och att de har rätt till en god arbetsmiljö.

– Vi kan inte se chefer som supermänniskor som klarar hur mycket som helst. Om 22 procent löper rejäl risk för ohälsa så har arbetsgivarna inte åtgärdat det som de enligt lag måste. Det handlar om ett systemfel som de måste rätta till, säger Jonas Karlsson.

Chefer stress i siffror

 • Har för mycket att göra på jobbet
  85% av första linjens chefer i kvinnokodade verksamhetsområden (som omsorg)
  80% av första linjens chefer i manskodade verksamhetsområden (som teknik)
 • Drar in på lunch/jobbar över varje dag eller ett par dagar i veckan
  55% av cheferna i kvinnokodade områden
  32% av cheferna i manskodade områden
 • Vågar inte kritisera arbetsförhållanden
  24 % av cheferna drar sig för det mesta eller alltid att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållandena.

Källor: Visions undersökning som besvarats av 1800 chefsmedlemmar (2022). Visions arbetsmiljöundersökning som besvarats av 900 chefer (2022)