• Forskaren Leif Denti tycker att ledare ska lyfta fram sina misstag.

Forskning

Fira felstegen med Fuck up Fridays

5 april 2024

Ta täten som ledare och hylla dina misstag. Du kan bli rikligt belönad. Det menar forskaren Leif Denti som förordar regelbundna Fuck up Fridays.

– Att prata om sina misstag är viktigt i allt förändringsarbete eftersom misstag helt enkelt är inbyggt i förändringens natur när man gör något för första gången, säger Leif Denti, som forskar om ledarskap och kreativitet på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Han menar att chefer regelbundet, kanske varje fredag, eller åtminstone någon gång per år, ska avdramatisera misstag genom att berätta om sina egna.

– Det är bra att just chefen är den som tar den facklan då för att hen i slutändan är en förebild som andra tittar på och imiterar. Har chefen svårt att prata om vissa saker blir de tabu.

→ Så hanterar du kriser på jobbet

Röda och gröna misstag

Men det är inte alla misstag som ska hyllas. Leif Denti delar in misstag i gröna och röda kategorier. De röda misstagen ska alltid undvikas. Det kan handla om att aldrig utsätta någon för fara eller bryta mot lagen. De gröna misstagen däremot kan man prata om.

– Det är mera sådant som man måste få kunna göra i förändringstider utan att det får så stora konsekvenser. Att klargöra de röda och gröna misstagen kan skapa psykologisk trygghet bland medarbetarna.

→ Här är chefen som bjuder på sina misstag

Få respekt genom att dra fram gamla skelett

Han ser en stor fara med arbetsplatser där ”noll-fel-kulturer” råder.

– Det är platser där man absolut inte får begå några som helst misstag och där vartenda litet misstag blir jättestort. Då vågar inte medarbetare prova någonting nytt utan spelar bara ut säkra kort.  

Chefer som drar fram sina gamla skelett ur garderoben kan belönas av sina medarbetare.

– De kan få respekt för att de visar sig vara modiga och autentiska. Man visar att man också är människa.