Fackligt

Mycket vab skapar dålig stämning – vad ska jag göra?

12 februari 2024

”Jag jobbar som chef. En av mina medarbetare brukar vabba en del. Jag ser att det skapar spänningar i arbetsgruppen. Andra medarbetare tycker att det är problematiskt och att deras kollega ställer till det för gruppen. Det är absolut inget som kommer från mig och jag är tydlig med att vab är en rättighet. Hur ska jag hantera situationen?” undrar en läsare.

Svar från Chef Direkt:

Det är precis som du skriver, föräldraledighetslagen skyddar rätten att vara hemma med sjukt barn och man får inte missgynnas till följd av det.

Jag tycker att du ska hantera det som alla andra arbetsmiljöproblem.

Du behöver förtydliga vilka regler som gäller och att kollegan inte gör något fel.

Konflikter brukar oftast grunda sig i något annat organisatoriskt problem. Du bör därför undersöka vad det handlar om.

Ni bör också prata om vilken arbetsmiljö och arbetskultur ni vill ha.

Som chef behöver du föregå med gott exempel och ska inte bidra till att andra pratar dåligt om kollegan.

Ett annat tips kan vara att ha en extra bra bemanning under vab-perioden, så att kollegorna och deras arbetsbelastning inte påverkas negativt av sådan frånvaro. 

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

→ Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här