• Jonas Karlsson.

Arbetsmiljö

Hur blir den psykosociala arbetsmiljön bättre?

12 februari 2024

”Jag är avdelningschef med åtta enhetschefer. I vår senaste medarbetarundersökning gav några medarbetare exempel på mindre brister i sin psykosociala arbetsmiljö samtidigt som det allra mesta ser riktigt bra ut. Hur kan vi använda resultatet?”, undrar en läsare.

Svar från Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision:

Vad bra att ni gjort en medarbetarundersökning och grattis till ett fint resultat! Nu har ni en möjlighet som ni förstås måste ta.

Så snart som möjligt skulle jag låta enhetscheferna analysera resultatet tillsammans med medarbetarna.

Ett enkelt sätt kan vara att utgå från era styrkor (friskfaktorer), då kommer ni också att hitta det som brister i dag.

Vision har tillsammans med de andra parterna inom Suntarbetsliv tagit fram ett nytt verktyg som heter Friskfaktorlabbet. Friskfaktorlabbet är tänkt som ditt och dina enhetschefers verktyg för att jobba med friskfaktorer inom avdelningen, era enheter och arbetsgrupper.

Verktyget ska användas tillsammans med det/de skyddsombud ni har. För att lyckas med friskfaktorer är det viktigt att arbetet sker i samverkan.

Friskfaktorer kan ses som grunden för det som gör att vi mår bra på arbetet och att vi orkar göra det som förväntas. Friskfaktorer är således också grunden för att era medarbetare ska vilja vara kvar och fortsätta utvecklas. Arbetsplatser som arbetar med friskfaktorer har enligt forskningen goda chanser att åstadkomma och bevara en bra arbetsmiljö.

Friskfaktorlabbet innehåller det ni behöver för att lägga upp ert arbete, kunskaper om alla friskfaktorer, stöd för att analysera och inventera friskfaktorerna tillsammans med medarbetarna och dessutom inspiration att fördjupa er i.

Labbet är kostnadsfritt att använda och du hittar det på Suntarbetslivs hemsida.

Mycket av det som är friskfaktorer handlar om vad cheferna gör och deras ledarskap. Därför är det viktigt att ni har en organisation där dina chefer har tid att leda. För att cheferna ska kunna utöva och utveckla sitt ledarskap krävs bland annat fungerande verksamhetssystem, personalansvar för ett rimligt antal medarbetare, tydliga mandat och administrativt stöd.

Låt cheferna ta pulsen på sina förutsättningar att leda genom att göra Visions chefstest och prata om resultaten tillsammans i ledningsgruppen.

Lycka till!

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

→ Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här