Chefers ­villkor måste prioriteras

12 februari 2024

Under våren ska ett nytt kollektivavtal tecknas för omkring 115 000 medlemmar i kommuner, regioner och kommunala bolag. Många av dem är chefer.

Att Vision och våra motparter SKR och Sobona kommer överens om ett bra avtal är otroligt viktigt. Ansvarsfulla jobb, som att vara chef inom välfärden, kräver bra löner och villkor.

Det handlar inte minst om chefers förutsättningar att leda. Stressen i arbetslivet ökar och många chefer förväntas vara allkonstnärer som, utöver chefsrollen, även fungerar som vaktmästare, administratörer och it-tekniker.

Att ha många bollar i luften och jobba med olika arbetsuppgifter är vardag för många chefer men knappast hållbart när kärnuppdraget blir lidande.

Därför vill vi se bättre organisatoriskt stöd och ett rimligt antal medarbetare per chef.

En annan viktig fråga handlar om chefers roll för löneprocessen på arbetsplatsen. För chefer är inte bara anställda, de är också lönesättande chefer med ett stort ansvar för att varje medarbetare ska veta vad som krävs för att höja sin lön.

Vi ser att många chefer behöver få bättre möjligheter att delta i arbetsgivarens löneprocesser och få rätt förutsättningar som lönesättande chef.

Att välfärden har stora problem med att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens är väl känt. Mycket mer behöver göras för att jobben ska bli mer attraktiva. Här bör satsningar på arbetsmiljö och på ett närvarande ledarskap ha högsta prioritet eftersom det gynnar både medarbetarna och verksamheten i stort.

Det är ett viktigt medskick till landets kommun- och regionpolitiker när de så småningom ska ta det centrala avtalet vidare.