• Lars Alkner är kulturchef i Värnamo kommun.

Kultur

Kulturchefen fåfäng över Årets kulturkommun

8 januari 2024

Värnamo är Årets kulturkommun 2024. Vi har snackat med kulturchefen Lars Alkner om priset, som delas ut av Vision.

Vad betyder priset?

– Det är en bekräftelse till alla medarbetare och de som jobbar med kultur i olika verksamheter och föreningar på att det arbete de gjort i många år varit rätt. Och till beslutsfattarna som vågat satsa. För mig innebär det att jag får medvind i min yrkesroll. Jag får också erkänna att jag är fåfäng – det är roligt med ett pris.

Vad är du mest nöjd med i ert kulturarbete?

– Att satsningen på Gummifabriken, som är en kreativ mötesplats för kultur, akademi och näringsliv, har blivit en sådan succé. Att vi vågat vara nyskapande och testat nya saker och inlett nya samarbeten. Jag vill också nämna kulturskolans enorma utveckling och att vi har landets finaste bibliotek.

→ Kulturchefen som gör fiktion av chefslivet

Hur är det att vara kulturchef i Årets kulturkommun?

–  Väldigt bra. Jag får förutsättningar vad gäller både budget och förtroende. Politikerna har insett att för att vara en attraktiv kommun så behöver man satsa på kultur.