• Enhetschefen Richard Wendt är ordförande i Haninge kommuns nya chefssektion.

Fackligt

Vision startar facklig chefssektion lokalt

28 november 2023

Det finns många fackliga frågor som enbart berör chefer. Därför startar Visions avdelning i Haninge kommun en chefssektion.

– Chefer är i en annan situation och har andra förutsättningar än övriga Visionmedlemmar. En fråga som vi identifierat är att allt fler administrativa uppgifter läggs på oss chefer samtidigt som vi behöver vara närvarande för våra medarbetare, säger Richard Wendt, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge och ordförande i Visions nya chefssektion i kommunen.

→ 44 arbetsuppgifter som chefer gör men inte borde

Kan ni inte driva sådana frågor i den vanliga Vision-­avdelningen i Haninge?

– Vi vill öppna dörrar och skapa en relation direkt till politiken, och driva frågor som är specifika för chefer. Men vi är ingen fristående avdelning, utan går hand i hand med Vision. Och om vi ökar möjligheterna till bättre villkor för chefer kommer det att ge ringar på vattnet till våra medarbetare.

→ Politiker lägger näsan i blöt

Vad händer om chefssektionen och vanliga medlemssektionen tycker olika?

– Det finns alltid risk att folk tycker olika, men det är inte farligt. Det är det som leder utvecklingen framåt. Men rent formellt fattar vi beslut i majoritet.

Hur starkt är det fackliga engagemanget bland chefer i Haninge?

– En tredjedel av cheferna är medlemmar i Vision, varav sju är med i interimsstyrelsen och två i huvudstyrelsen. Det tyder på starkt engagemang. Chefssektionen är också ett sätt att öka intresset eftersom vi driver relevanta frågor.

Hur känns det för dig?

– Många har velat ha en chefssektion i flera år, så det är jättespännande att vara med och lägga grunden.