Prioritera arbetsmiljön trots tuffa tider

16 november 2023

Den tuffa ekonomiska situationen i kommuner och regioner gör chefernas arbete svårt på flera sätt. Mest uppenbart är en ökad osäkerhet och oro bland medarbetarna.

Erfarna medarbetare med unik kompetens kanske väljer att sluta. Som chef kan man behöva fatta svåra beslut som både påverkar medarbetarnas arbetssituation och försämrar verksamhetens kvalitet.

Ofta hamnar allt ansvar hos den verksamhetsnära chefen. Men ingen chef ska behöva stå ensam i detta. Arbetsgivare kan behöva stärka upp stödet runt cheferna, exempelvis från HR.

Kommunikation om vilka vägval och ­prioriteringar som gjorts ska komma från ­kommunledningen.

Det kan också vara bra att verksamhetsnära chefer ges utökad möjlig-
het att träffa chefskolleger med liknande ­ut­maningar.

Vi behöver dessutom lyfta blicken. Välfärdens utmaningar handlar inte bara om att klara budgeten år 2024 och 2025.

Frågan är vad besparingar och försämrad arbetsmiljö leder till på fem eller tio års sikt. Kommer tillräckligt många vilja jobba i välfärden då?

Ett medskick till arbetsgivare är därför att prioritera arbetsmiljön, trots tuffa tider, för att medarbetarna ska vilja stanna kvar.

Jag blir till exempel glad när flera av landets socialchefer i Visions Socialchefsundersökning beskriver en ökad satsning på personalen som ett led i att hålla budget.

Andelen som svarar att de som budgethållande åtgärd har investerat i arbetsmiljön – till exempel i form av ökad personaltäthet, mer delaktighet, friskvård och kompetensutveckling – har ökat.

Arbetsgivare måste orka ha ett längre perspektiv på välfärdsuppdraget och bemanningen än bara de närmsta två åren.

Annars byter vi ut en ekonomiskt tuff tid mot en kompetensförsörjningskris.