Lön och villkor

Hur hantera synpunkt på lön utanför revisionen?

16 november 2023

"Vi har lönerevision i april. Men jag har en medarbetare som hör av sig först nu på slutet av året med synpunkter på sin lön. Hur ska jag hantera detta?" skriver en läsare.

Svar från Chef Direkt:

Frågor om grundlön kan man lyfta under hela året. Du som chef behöver bedöma om det är något som ska åtgärdas nu och eventuellt undersöka om det finns utrymme för att göra något utanför lönerevisionen.

Du kan inleda dialog med medarbetaren och fråga vad missnöjet grundar sig i. Handlar det om att hen ligger efter sina kollegor? Att hen inte förstår sin lön? Eller att hen inte ser någon koppling mellan sin lön och prestation?

När ni har rett ut det kan du ge medarbetaren din bild på hens lön och förklara vad som krävs för att hen skulle kunna få högre lön.

Skriv ner allt sådant i form av en handlingsplan.

På nästkommande lönesamtal kan ni utvärdera hur det har gått och använda detta som ett underlag för lönesättningen.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

→ Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här