• Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision.

Ledarskap

Hur får jag politikerna att lyfta blicken?

16 november 2023

"Jag är ny förvaltningschef med ansvar bland annat för en enhet som ska leverera mat till boenden i kommunen. Ekonomin är hårt pressad, och jag upplever att politikerna mest är intresserade av att vi får ihop budgeten, inte vad vi ger de boende att äta. Hur kan jag få dem att se till helheten?" skriver en läsare.

Svar från Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision:

Det är inte svårt att förstå att politikerna är intresserade av att verksamheten går ihop sig ekonomiskt. De flesta kommuner och regioner är nu i en situation där de akut måste hantera en ansträngd ekonomi och bedöma hur mycket verksamhet det kan finnas utrymme för.

Er budgeterade kostnadsram är ett viktigt verktyg som delvis beskriver vilka ambitioner som finns. Men det ekonomiska resultatet säger inte allt om hur väl ni lyckats utföra era uppdrag. Det tror jag att de flesta politiker håller med om. Kanske ska ni genomföra ett gemensamt utbildningspass för att tillsammans lyfta blicken?

Ert budgetdokument (eller vad styrdokumentet nu heter i er kommun) innehåller högst sannolikt, utöver den ekonomiska kostnadsramen, också en beskrivning av vilka uppdrag som ni förväntas utföra under året. Vilka mål finns?

Resultatet, som jag tänker att både förvaltningen och politikerna är intresserade av, handlar om i vilken omfattning ni har förmåga att leverera den service som brukarna är i behov av. Det handlar om att fokusera på vad medborgarna förväntar sig av verksamheterna och vad politikerna lovat att genomföra. Givetvis ska det ske på ett kostnadseffektivt sätt.

Om ni inte redan gör det, kanske ni kan komplettera den periodiserade ekonomiska budgetredovisningen med resultat som visar hur de tjänster och den service ni levererar uppfattas av brukarna. Gör analyser som visar hur ni använder resurserna och prata om det utifrån de behov, förväntningar och mål som finns.

Att ni breddar uppföljningen är även betydelsefullt för att medarbetarna ute i verksamheterna ska känna sig motiverade. När uppföljningen av det ni gör begränsas till det ekonomiska utfallet kan det kännas som mindre viktigt att jobba med verksamhetens kvalitet. Det behöver politikerna förstå.

SKR:s rapport ”Mål och resultat – att utveckla mål- och resultatstyrning” innehåller ett antal bra tips om hur ni kan skapa ett bredare fokus på resultaten.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

→ Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här