• Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision.

Fackligt

Vilka förutsättningar bör jag ha?

11 september 2023

"Ser att Vision ofta säger att chefer ska ha rätt förutsättningar att leda. Vad är skillnaden mellan min förmåga att leda och hur mina organisatoriska förutsättningar funkar? Vad kan göras för att jag ska bli en bättre chef?" undrar en läsare. Visions ledarskapsexpert svarar.

Svar från Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision:

Lite förenklat kan vi säga att det handlar om två aspekter av ledarskapet som båda påverkar det du kan förväntas åstadkomma som chef.
Din förmåga att leda handlar om dina personliga egenskaper och kompetenser, vilka ledarstilar du tillämpar och hur du samspelar med dina medarbetare.

Dina förmågor innefattar sådant som oftast berörs på ledarskapsutbildningar. Exempelvis hur du kommunicerar, hur du kan motivera andra, hur du fattar beslut och hur du hanterar konflikter. Vi kan säga att din förmåga att leda är din individuella chefskapacitet.

Hur dina organisatoriska förutsättningar fungerar handlar om hur det ser ut hos arbetsgivaren där du arbetar.

Det belyser bland annat betydelsen av de resurser som arbetsgivaren gjort tillgängliga för dig, vilka stödstrukturer som finns och hur arbetsprocesserna ser ut.

En del organisatoriska förutsättningar är mer generella och relevanta i de flesta organisationer, exempelvis det antal medarbetare du leder, tillgång till medarbetare med rätt kompetens, chefsstöd och lätthanterliga it-system. De organisatoriska förutsättningarna påverkar dina möjligheter att använda din individuella chefskapacitet.

För att bli så bra som möjligt i din chefsroll är det förstås viktigt att du tar chansen att utveckla dig själv utifrån de förväntningar som finns på dig och ditt uppdrag.

Samtidigt är det minst lika viktigt att din egen chef och arbetsgivare kontinuerligt arbetar med att analysera och synliggöra dina och dina chefskollegers organisatoriska förutsättningar. Det är när båda dessa aspekter av ledarskapet omhändertas som en gynnsam arbetsmiljö för dig och dina medarbetare kan skapas.

Det är Visions bedömning att för många arbetsgivare fortfarande har ett för ensidigt fokus på chefens individuella egenskaper. Det innebär på samma gång att organisationens betydelse för dina möjligheter att göra ditt chefsjobb underskattats. Det är också anledningen till Vision ofta upprepar att du som chef ska ha rätt förutsättningar att leda.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

→ Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här