Arbetsrätt

Kan man ta annat jobb som föräldraledig?

11 september 2023

"En av mina medarbetare har tidigare ansökt om tjänstledighet i sex månader för att prova annat jobb, men fått nej. Hen har nu ansökt om föräldraledighet under samma period. Jag undrar vilken rätt hen har till att ta ett annat jobb under sin föräldraledighet om hen skulle vilja det?" skriver en läsare.

Svar från Chef Direkt:

Man har inte rätt att jobba hos en annan arbetsgivare när man är föräldraledig från sin ordinarie arbetsgivare.

Föräldraledighet handlar om att man ska ta hand om sitt barn och om man tar ett jobb hos en annan arbetsgivare så faller grunden för föräldraledigheten.

Jag råder dig att prata med medarbetaren och försöka reda ut det. Du kan alltid begära ett utdrag från Försäkringskassan som styrker att hen tar ut föräldrapenning.

Ifall det skulle visa sig att medarbetaren inte varit ärlig, så kan du vidta åtgärder. Du skulle kunna kräva att hen kommer tillbaka till sin tjänst, ge hen en varning eller faktiskt säga upp medarbetaren.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

→ Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här